گفتگوی امیر جواهری با وحید صمدی زندانی سیاسی سابق و از جان بدربردگان دهه خونین ۶۰

نوید مهرآذر:کشتار ۶۷ جنایتی که هرگز نباید فراموش کرد

کشتارسال ۶۷، جنایتی  است که می شود با آن نمایی  کلی از توحش رژیم اسلامی را نشان داد. کشتار ِ  سال ۶۷ اوج همه ی جنا یت ها ئی است  که رژیم مرتکب شده است.  جنا یت هایی که قبل از آن درکل  زندان ها ی رژیم صورت گرفت ، همه مقدمه این جنایت بزرگ  است .از همان آغا ز موجودیت اش، حقی و حقوقی برای دیگرانی که حتا در زمینه ها ی کم رنگی، همسا زی سیا سی وایدئو لوژیکی با رژیم ندا شت، قائل نبود.خمینی می گفت اشتبا ه کرده که ازهمان آغازچوبه های دار را در میدان های شهرها برای مخا لفینش بر پا نکرده است . ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: