راديوندا: طومار اعتراضي 20 هزار نفري كارگران ايران، در گفتگو با پروين محمدي

خانم پروين محمدي،عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به استقبال كارگران از امضاء طومار اعتراضي و با بيان اينكه اين اعتراض پاياني ندارد، گفت : ‹‹ ما خواهان اين هستيم كه دستمزد را در نيمه دوم سال اضافه كنند.››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با پروين محمدي در مورد تجمع اعتراضي كارگران صنايع فلزي

خانم پروين محمدي، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به مطالبات كارگران صنايع فلزي ايران و اعتراضات آنها، گفت : ‹‹ با دريافت چك براي وصول مطالبات، كارگران به تجمع اعتراضي خود پايان دادند.››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با پروين محمدي در مورد طومار اعتراضي بيش از 10 هزار كارگر

خانم پروين محمدي ، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران ، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به موج شديد نارضايتي در بين كارگران و اظهار اميدواري از گسترش حركت اعتراضي آنها ، گفت :  ‹‹ اعتراضات سراسري مي تواند در عقب نشيني [رژيم] از بعضي سياست هاي موجود تاثير گذار باشد! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با پروين محمدي از صنايع فلزي در مورد اعتصاب كارگران

خانم پروين محمدي از كاركنان بازنشسته صنايع فلزي و نايب رئيس اتحاديه آزاد كارگران ايران در گفتگو با راديو ندا با اشاره به مشكلات متعدد كارگران صنايع فلزي ، گفت : » ضعف طبقه كارگر ايران ،ضعف تشكل سراسري آن است كه  سال هاي سال دولت[ از ايجاد آن]جلوگيري كرده است ! » وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد : » با توجه به اينكه امسال اول ماه مه ، از سوي كارگران اوكلند امريكا اعتصاب سراسري در جهان اعلام شده ، امسال سال مطرح كردن خواست هاي مشترك جهاني مان باشد؛ درعين حال كه خواست هاي مشترك عميق داخل كشورمان هم داريم ! «

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: