بخشی ديگر از سخنرانی جوليان آسانژ:در تاريکی می شنيدم تيم های پليس از راه خروجاضطراری به داخل ساختمان می آيند/حمايت آسانژ از دختران باند موسيقی روسی

روشنگری.جوليان آسانژ روز يک شنبه در بالکن سفارت اکوادور در لندن ظاهر شد. او در سخنرانی ده دقيقه ای خود در مورد هجوم مامورين پليس به سفارت اکوادور شهادت داد و خطاب به حاميان خود در مقابل سفارت گفت: شب چهارشنبه بعد از ارسال تهديد به سفارت، پليس ها به اين ساختمان ريختند. شما نيمه شب برای ديده بانی آمديد و شما چشم جهان را با خود آورديد. در درون سفارت در تاريکی من می توانستم بشنوم تيم های پليس از طريق راه های خروج اضطراری به داخل ساختمان می آيند. ولی من ميدانستم ما شاهد داريم، و اين به خاطر حضورشما بود. اگر بريتانياشب گذشته کنوانسيون ژنو را به زباله دان نريخت، به خاطر اين بود که جهان داشت نظاره ميکرد.و جهان نظاره ميکرد زيرا شما داشتيد نظاره ميکرديد. ادامهٔ مطلب »

سلسله برنامه های ترویجی گزیده ای از سخنرانی ر. آزاد درباره انقلابات عرب

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: