پرونده سازی های هئیت اجرائی » راه کارگر » به سبک » برادر حسین بازجو » ! علی یوسفی

1سایت خبری راه کارگر ، ارگان خبری هئیت اجرائی » راه کارگر ، مطلبی به تاریخ 25 نوامبر 2013  با عنوان «واکنش ها به توافق هسته ای در میان کاربران فیسبوک «1-  در سایتش درج کرده  که شامل یک مقدمه است ، بهمراه نوشته ها و یادداشت هائی از کاربران مخالف و موافق حکومت اسلامی در مورد این توافق .

 از اهداف عمده نویسنده مقدمه و گردآورنده این مجموعه ، یکی هم اینست که به زعم خود همسوئی ها و اشتراکات نظری و عملی نویسندگان این یادداشت ها را با هم نشان بدهد تا در ورای آن بتواند به پرونده سازی های سخیف دست زند . کیهانی نویسان هیئت اجرائی حرکت خود را اینگونه آغاز کرده اند :  » ….. نکته جالب این واکنش ها در آن است که برخی از نیروهای اپوزیسیون ، هم چون حزب اللهی های دو آتشه و طرفداران جبهه پایداری و باندهای مافیائی اطراف بیت رهبری ، این توافق نامه را «ترکمن چای» دیگر و توافقی «خفت بار» می نامند. از نظر این بخش از اپوزیسیون، گوئیا مسئله هسته ای همانند طرفداران رژیم به «حق مسلم مردم ایران» تبدیل شده است…… » .

گفتنی ست که مطلب فوق با آب و تاب فراوان در سایت » راه کارگر»  و سایر ارگانهای تبلیغی و ترویجی این هئیت بازنشر یافته و بنابراین مسئولیت چنین نوشته هائی مستقیما برعهده آنان است .  روی سخن نوشته حاضر نیز مستقیما آنان هستند . هئیتی که نویسنده و یا نویسندگانی را به شیوه روزنامه نگاری مکتب » برادر حسین بازجو » ، یا همان حسین شریعتمداری معروف ، پرورش داده تا از طریق آنان بتواند به همین سادگی برای نیروهای اپوزیسیون و دشمنان » قسم خورده » حکومت اسلامی ، با همه جناح هایش  و نیز مخالفین جنگ و تحریم و » دخالت های بشردوستانه » آمریکا و غرب ، اینگونه پرونده سازی های سخیف راه بیاندازد .

اینجانب که از قضا یادداشتش  به نام Ali Yosofi نیز در میان  مجموعه »  واکنش ها به توافق هسته ای در میان کاربران فیسبوک » ، با عنوان »  پیرامون » نرمش قهرمانانه ( خفت بار ) » » رهبر بابصیرت » ! 2-  به چشم می خورد  ، تنها به این جرم که گفته ام  رهبر بابصیرت » همراه با » توافقنامه  زنو » دست به نرمشی قهرمانانه از نوع » خفت آور » آن دست زده است ، در کنار حزب اللهی های دو آتشه و طرفداران جبهه پایداری و باندهای مافیائی اطراف بیت رهبری ، قرار گرفته ام . هرچند که  در همان یادداشت به صراحت نوشته بودم : » ایران به انرژی هسته ای نیازی نداشته و ندارد ولی همچون ماهی به آب ، به آزادی و عدالت اجتماعی نیاز دارد. »  شاگردان مکتب شریعتمداری اما عامدانه آن را ندیده اند تا که به این نتیجه برسند که » گوئیا » ، همانند طرفداران رژیم ، به شعار« انرژی هسته ای حق مسلم ماست» باور دارم .

خشم هئیت اجرائی و علت و العلل پرونده سازی هائی اینچنین کاملا روشن است . چرا که اینان نیز جزء همان به اصطلاح » چپ » های ایرانی هستند که نسبت به دولت روحانی متوهم اند و دل به » ائتلاف رفسنجانی » بسته اند . نیروئی که حالا دارد تاوان تحریم ( ناخواسته ) انتخابات  فرمایشی اخیر ریاست جمهوری از جانب خودشان را می پردازد . نیروئی که حالا تمام قد و در پی توافق هسته ای رژیم به میدان آمده تا ثابت کند که به ناحق در » صفوف تحریمیان » قرار گرفته بوده است . به میدان آمده است تا به توهم پراکنی و ایجاد خوشبینی های غیر معقول در ورای این توافق نامه بپردازد و » جشن هسته ای » بگیرد . اینان در مقاله ای با عنوان  » آغاز پایان ماجراجوئی هسته ای، فرصتی برای پیشروی مردم ایران3-  » ارزیابی خوشبیانه و تنفرآمیزشان را در مجموع اینگونه فرموله کرده اند :

1- آب شدن یخ شدن مناسبات غرب با حکومت اسلامی فضای تنفسی را برای مردم ایجاد می کند

2- از نظر آنان با کنار رفتن مترسک » دشمن خارجی » رژیم مجبور به پاسخگوئی به مردم در زمینه محیط زیست نابود شده، صنایع ورشکسته، اقتصاد فلج شده، جامعه متلاشی شده، آینده تباه شده ی جوانان، اعتیاد توده ای دهان گشوده، فقر گسترده و گرانی سرسام آور ، خواهد شد.

3- از نظر آنان فروافتادن همین «مترسک دشمن خارجی» حاکمیت را مجبور خواهد کرد تا در برابر دیگر خواست های مردم پاسخ گو باشد .

براستی آیا درک این معادله ساده که حکومت اسلامی توان پرداخت هزینه عفب نشینی در برابر غرب و مردم را بطور همزمان ندارد ، تا بدین حد مشکل است ؟

هئیت اجرائی  در پایان  این ارزیابی خوشبینانه تا آنجا پیش می رود که شعار» سرنگونی»  را هم بکلی از یاد ببرد و بجای آن »از تغییرات جدی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی « سخن بگوید . آنان  با اشاره به اینکه »…….در دوره ی مذاکرات هسته ای که دست رژیم به احتمال زیاد برای سرکوب های گسترده بسته تر خواهد بود، » مردم ایران را فرا می خوانند تا وارد میدان شوند و  » با فشار توده ای »  قدم در راه » ایجاد تغییرات جدی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی » بردارند .

» تغییرات جدی !!؟ «. اسم رمز و ورد زبان همه رفرمیست ها و سایر چپ های فکسنی داخل و خارج . آنانی که حالا دیگر دیر زمانیست که نه به اردوی مردم ، بلکه به اردوم دشمنان مردم ، آذوقه و ملات می رسانند .

به همین دلیل باید برای کسانی که جا پای دریائی از خون بهترین فرزندان کمونیست و انقلابی سازمان پرافتخار راه کارگر گذاشته و به سکان های رهبری آن تکیه زده اند ، تنها تاسف خورد .هئیت اجرائی  اما مزد خوش خیالی و توهم پراکنی های خود را  بزودی و باز هم بیشتر ، از حکومت خون و کشتار اسلامی دریافت خواهد کرد . مزدی که در عین حال بمعنای بسته شدن کامل پرونده اش در میان جنبش چپ ایران برای همیشه هم خواهد بود .

نقل قول ها :

1-      واکنش ها به توافق هسته ای در میان کاربران فیسبوک

یادداشت فیسبوکی Ali Yosofi

2-      پیرامون » نرمش قهرمانانه ( خفت بار ) » » رهبر بابصیرت » !
در مورد » توافق نامه هسته ای » حاصل شده در دقیقه نود میان 5+1 و حکومت اسلامی ، نکات زیر در ارتباط با این توافق نامه شکننده و توام با چالش های فراوان به نظرم می رسد که با شما در میان می گذارم . .
1- این توافق تا همین جا حاصل استیصال و لنگ انداختن حکومتی است که سالیان سال با ماجراجوئی های هسته ای خود مردم ایران را به پرتگاه نابودی کشاند و حالا نه به خاطر نجات آنان برای برون رفت از وضعیت اسفبار کنونی ، بلکه دقیقا و تنها برای پیشگیری از نابودی و برای بقای خود به این عقب نشینی و تسلیم ذلت بار تن در داده است . بنابراین این حق ماست که ، با احتیاط کامل ، چنین تسلیم شدن خفت باری از سوی رژیم را جشن بگیریم . اینکه حاصل این عقب نشینی برای مردم رفاه و بهروزی و روزهای خوش در پی خواهد داشت، افتادن به ورطه خوشخیالی و توهم است .
2- برخلاف بسیاری از اپوزیسیون خوشبینی که از حالا دارند خود را برای » جشن هسته ای » بهمراه » دولت تدبیر و امید » آماده می کنند ، این توافقنامه اولیه و ابتدائی به هیچ عنوان به معنای عقب نشینی هسته اصلی قدرت در برابر مردم ایران نیست و انتظار ایجاد فضای تنفسی برای مردم و پاسخگو کردن این حکومت ، انتظار عبثی خواهد بود .
3- سرکوب های مدنی ، اعدام های لجام گسیخته بیشتر و نقض تصاعدی حقوق اولیه انسانی ، اولین واکنش های » پادشاه لخت » و زخمی ، یعنی خامنه ای نسبت به این عقب نشینی خواهد بود .
4- اما،افزایش و تشدید جنگ قدرت در درون حکومت ناشی از این عقب نشینی می تواند فرصتی فراهم آورد تا سنگ بنای اتحاد های جدیدی در میان مردم شکل بگیرد. اتحاد وائتلاف هائی میان همه آنانی که معتقدند» ایران به انرژی هسته ای نیازی نداشته و ندارد ولی همچون ماهی به آب ، به آزادی و عدالت اجتماعی نیاز دارد «.
تنها سازمانیابی و قدرت گیری هرچه بیشتر مردم هست که می تواند زمینه دورخیز و پرشی به جلو را فراهم آورد برای به تسلیم کشاندن اجتناب ناپذیر و کامل حکومت و اینبار در برابر مردم .
فراموش نکنیم که دولت روحانی ، دولتی است نئولیبرال و متکی بر ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی های هر چه بیشتر ، که بی شک امکانات و فرصت های فراهم شده در پی کاهش و لغو تدریجی تحریم ها را به نفع سرمایه داران و رانت خواران حکومتی بکار خواهد انداخت ، نه برای رفاه مردم .

3-      آغاز پایان ماجراجوئی هسته ای، فرصتی برای پیشروی مردم ایران

4 – پیرامون » نرمش قهرمانانه ( خفت بار ) » » رهبر بابصیرت » و جشن هسته ای هیئت اجرائی » راه کارگر » !

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: