گزارش تصویری در پی اعلام پیروزی حسن روحانی

سایت جرس خبر می دهد در پی اعلام پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مردم تهران برای برگزاری جشن پیروزی به خیابانهای مناطق مرکزی شهر آمده اند.بر اساس گزارش‌های دریافتی جرس، به ویژه در دو میدان هفت تیر و ولیعصر مردم شادمان در حال جمع شدن هستند و هر لحظه بر تعدادشان افزوده می‌شود.

ادامهٔ مطلب »

ما تحریمی ها!

Downloadسایت خبری جنبش خرداد : ما تحریمی ها ، بر طبق نتایج اعلام شده » انتخاباتی » چیزی نزدیک به 15 میلیون نفر از مردمان ایرانیم این یعنی نقدا 30 درصد واجدین شرایط در انتخابات. این تعداد به انضمام همه آن برادران و خواهرانمان که برای رهائی از چنگال رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی صندوق رای را وسیله ای برای اعتراض به دستگاه حاکم و » نه » گفتن به آن تبدیل کردند ، نیروی عظیم بیش از 75 درصدی را برای انجام تغییرات واقعی و کن فیکون کردن ظلم و بیداد  تشکیل می دهیم.

نباید بدام خط سازی های بی بی سی و اصلاح طلبان حکومتی ، بهمراه اکثر » تحلیلگران » و » کارشناسانش » افتاد که در یک مسابقه حقیرانه تلاش در کوچک و کوچکتر کردن قدرت مردم دارند.
برای آن دسته از دون پایه گان و حامیان خواسته های حداقلی که از همین حالا دارند ما تحریمی ها را شماتت میکنند ، باید گفت : شب دراز است و قلندر بیدار . صندوق رای اگر برای شما هدف غائیست ، برای ما 75 درصدی ها تنها و تنها نقش قدم اولی را دارد که از هر فرصتی برای بروز خشم فروخورده سالیان سال و برای بازپس گرفتن حق انسانی مان استفاده کرده و می کنیم .

نقد و نگاه انتخاباتی : کی برد، کی باخت؟ ناصر کاخساز

naser-kakhsaz.jpgاین بار خامنه‌ای همان گونه که قصد کرده بود انتخاباتی بدون تقلب را به جهان نشان داد تا تقلب بزرگ انتخابات پیشین را به ادعایی غیرقابل اثبات تبدیل کند. تقلب بزرگ این بار در حقیقت با گذراندن کاندیدها از غربال شورای نگهبان و دستچین شدن دقیق آن ها صورت گرفته بود. جمهوری اسلامی با این تجربه نشان داد که هروقت بخواهد تقلب می کند و هروقت لازم نباشد نمی کند. و دومی را سپر تبلیغاتی اولی می‌کند. ادامهٔ مطلب »
نوشته شده در انتخابات 92. Leave a Comment »

فرصتی که اگر از دست داده شود !

روحانی-با-کلید-سعادت-2سایت خبری جنبش خرداد : سیاست عرصه احساس نیست . سیاست عرصه نشان دادن قدرت است . سیاست عرصه رویاروئی و آوردن نیرو به میدان از سوی دو نیروی متخاصم است . اگر بر اساس یک تحلیل عقلانی بپذیریم که خاتمی ، رفسنجانی و روحانی ، بدلیل تمایلشان به حفظ نظام ، نیروی تقابل و تخاصم نبوده و نیستند ، باید منطقا بپذیریم که این پتانسیل بالقوه و بالفعل را تنها همان کارگران و سایر طبقات اجتماعی ، جوانان ، زنان و قومیت هائی دارند ، که در همین انتخابات شرکت کرده و در طی 34 سال حکومت اسلامی نیز زیان های بیشماری را تحمل کرده اند . بیرون آمدن اسم حسن روحانی از صندوق رای و پیروزی اش درست است که یک » نه » اعتراضی بزرگ دیگر به رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود ، ولی قطعا پیروزی بزرگ مردم در برابر رژیمی ،که همه ارکان های قدرت را در دست دارد ، نیست .
روشن است که این رژیم ، قطعا و با توجه به شکست فضاحت بارش در انتخابات 92 ، در برابر این مردم عقب نشینی نخواهد کرد ، هر چند که مجبور خواهد شد تا در برابر غرب به عقب نشینی های مشخصی دست زند . بنابراین اعلام چشن های پیروزی  زودهنگام عقلانی و منطقی نیست . موقعیت کنونی ایجاب می کند که از فضای ایجاد شده ، در جهت دفاع از آزادی های اجتماعی ، حقوق کارگران ، زنان و دفاع از حقوق ملیت ها و …… استفاده شود . فرصتی که اگر از دست داده شود ، عقب نشینی همان شرکت کنندگان در انتخابات از شعارهای رفاه ، تغییر ، امید و نجات ایران خودشان خواهد بود .

اطلاعیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست نه به خیمه شب بازی انتخاباتی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

32a94b4f860c9ea010c2508169f36f36_Lکارگران وزحمتکشان برآنند تا متشکل شوند وجمهوری اسلامی سرمایه داری را براندازند وقدرت سیاسی را تسخیر کنند !

 زیرا که: رسالت این حکومت ، سرکوب کارگران وزحمتکشان وپرشورترین جوانان کمونیست وآزادیخواه بوده است . کاری که شاه با همه خونریزیها ازپس اش برنمی آمد. پنهان کردن دستها میسر نیست این حکومت درتاریخ با حمام خون تداعی می شود.

زیرا که : حیات این حکومت ازطریق استثماروچپاول هستی وثمره کارکارگران تامین می شود .حداقل حقوق کارگران سه برابر زیر خط فقر است و حتی حقوق ناچیزماهیانه آنها را پس ازکارطاقت فرسا، ماهها به تعویق می اندازند. کودکان گرسنه ویغما شده بی هیچ حمایتی درکوچه رها می شوند . آنها به تن فروشی وکارتن خوابی مبتلا یند ونیروی کار ارزانشان به جیب سرمایه داران سرازیرمی شود  .کافیست به امکانات بی حساب و زندگی غرق درنازونعمت وشادی این انگل های اجتماعی درحکومت نگاه شودتا معنای غارت مردم، دستگیرمان گردد. آنها چیزی جزشلاق وگلوله وجسد عزیزانمان برسفره های غارت شده نمی گذارند و نگذاشته اند.آنها خود منشا دردند . برای درمان کدام درد باید به همدستانشان رای داد؟  صدای قدمهای استوار بسوی کاخ هایشان شنیده می شود ودرمیانشان ولوله انداخته است. زیرا که هیچ بودگان درراهند وبرآنند تا قدرت را ازآنهابستانند وخود برسرنوشت خویش حاکم شوند. ادامهٔ مطلب »

در آستانه «انتخابات» قلابی ریاست جمهوری ، سربازان گمنام امام زمان » برخی سایت های اپوزیسیون را هک کردند !

hak-rahekargarسایت خبری جنبش خرداد : صبح امروز ، 13 ژوئن 2013 ، ارتش سایبری جمهوری اسلامی اقدام به هک برخی از سایت های مخالف جمهوری نمود و با درج عکسی از پرچم منحوس جمهوری اسلامی ، متن زیر را نوشته است : » سایت های معاند جمهوری اسلامی نمی توانند هیچ دخالتی در حضور حداکثری در انتخابات داشته باشند، این سایت به دلیل مواضع معاند با ملت ایران هک گردیده است. «

از جمله سایت های هک شده می توان به سایت حزب کمونیست کارگری و سایت سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) اشاره نمود . سایت روزنه ، متعلق به حزب کمونیست کارگری نیز در همین راستا از دسترس خارج شده است . هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)با صدور اعلامیه ای ، نوشته » امروز ساعت ده صبح به وقت اروپای غربی سایت سازمان ما توسط ارتش سابیری سپاه پاسداران هک شد.» اعلامیه در ادامه با محکومیت این اقدام رژیم ، این تعرض را نقض حق آزادی بیان  دانسته که نه نشانۀ قدرت رژیم اسلامی و دستگاه های امنیتی آن بلکه بیان درماندگی و وحشت آن از صدای مخالفانش هست.اعلامیه در پایان در ارتباط با انتخابات سال 92 نوشته است : » تحریم ضروری است اما کافی نیست. ایران تشنه اعتراضات توده ای است.

نگاه محمد نوری زاد به انتخابات : رأی دادن یا رأی ندادن، مسئله این نیست!

…..باور کنید من شبها از شنیدن صدای ناله ی مادر بی پناه ستاربهشتی که با شتاب فرزندش را کشتند و همه ی صاحب منصبان و همه ی دستگاهها و بویژه مجلسیان خونش را انکارکردند، خواب ندارم. صدای قهقهه ی حضرات حجة الاسلام طائب وفلاحیان و حسینیان وپورمحمدی وعلم الهدی واحمد خاتمی واحمد جنتی درگوشم می پیچد وآزارم می دهد. هرچه به روز رأی گیری نزدیک ترمی شویم این قهقهه ها بلند تروبلند ترمی شوند. احساس بدی دارم. احساس مردی که جلوی زن وبچه اش لختش کرده اند وزیرگوشش زده اند وتوی صورتش تف کرده اند وجلوی همان زن وبچه ترتیبش را داده اند و حالا کشان کشان می برندش تا درگودالی ازفضولات انسانی بیندازندش……..

نوشته شده در مقالات, نقد, نگاه. Leave a Comment »

آهنگی حماسی از داریوش به نام » نه » ! شعر از اسماعیل خویی

من رای نمیدهم! – بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری

dulu1yx37vxd_255x190من رای نمیدهم! – بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری
وقتی در هیاهوی شهر هستم درمیان مردم و کارگران و زنان و جوانان و دانشجویان خیلی ها از من می پرسند؛ در انتخابات ۹۲ شرکت می کنم یا نه؟
به نظر من ما در انتخابات با دو گزینه روبرو هستیم: حق رای دادن و حق رای ندادن؛ به نظر من شرکت کردن و رای دادن یعنی موافقت با شرایط موجود، یعنی پذیرفتن گرانی ها و ادامه آن؛ یعنی مشروع دانستن تبعیض و نابرابری؛ اختناق و سرکوب؛ که من به عنوان یک فعال حقوق بشری و مدافع حقوق کودکان کار به عنوان یک زندانی کارگر دربند از اینده می ترسم؛ از زیادتر شدن تعداد کودکان کار و محروم از تحصیل؛ از بی کار شدن روزافزون سرپرستان خانوارها می ترسم و نگرانم.
من از ادامه تحریم ها و تشدید تحریم ها هم می ترسم؛ من برای اینده سرزمینم نگرانم؛ من اینبار هم می خواهم از حق قانونی خود برای رای ندادن استفاده کنم، من رای نمیدهم!

بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس و فعال کارگری و کودک
زندان اوین، خرداد ۱۳۹۲

نوشته شده در انتخابات 92. Leave a Comment »

برای نجات ایران ، اولین و مهمترین قدم در کنارتحریم انتصابات رژیم ، عبور بی چون چرا از شر منحوس جمهوری اسلامی است !

32a94b4f860c9ea010c2508169f36f36_Lدرخواست خامنه ای :حتی کسانی که حامی نظام نیستند به خاطر کشور رای بدهند»
پاسخ : اکثزیت مردم ایران حامی نظام شما نیستند . چرا که آنها در نظام ولایت مطلقه و دیکتاتوری منحصر بفرد و بی بدیل تان ، بی حقی را با گوشت و پوست شان تجربه کرده اند. تاریخ خونبارمان ، اما ، نشان داده است که آنها برای کشورشان ، برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی و خلاصی از شر وجود سلطنت پهلوی و حالا شما ، فداکاری های بسیاری کرده اند . هزینه ما مردمان ایران ، همان هائی که دست به مبارزه شجاعانه زده و می زنند ، یعنی جوانان ، مردان و زنان ، شهدای بیشماری بوده و هست ، که داده ایم . شهدائی که بهترین فرزندان آفتاب بوده اند. چه قبل از انقلاب 57 ، چه در حین انقلاب ، چه پس از انقلاب شکست خورده بهمن 57 ، چه در ماجرای اعدامهای سال 60 ، چه در سال اعدام های بیشمار و سیاه 67 و چه در جنبش بزرگ و ضد استبدادی خرداد 88 . چشمان بیدار این تاریخ خونبار گواهی روشن و قاطع بر این مدعاست . همین عجز و لابه شما برای کشانیدن همین مردم فداکار بسوی «صندوق های رای » و » انتخابات » قلابی تان برای نجات کشور ، عمق بحران ناتوانی تان است .
برای نجات ایران ، آلترناتیو دیگری هم موجود است . اولین و مهمترین قدم در کنارتحریم انتصابات تان ، عبور بی چون چرا از شر منحوس تان است .

نوشته شده در انتخابات 92. Leave a Comment »

نقدی بر مواضع محمد رضا شالگونی از سوی سازمان فدائیان (اقلیت ) :تندپیچ‌های سیاسی و عاقبت مرکزنشینی

32a94b4f860c9ea010c2508169f36f36_Lیازدهمین دوره بالماسکه انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می‌شود که نیروهای چپ و کمونیست این نمایش مسخره‌ و رأی دادن به یکی از برگزیدگان منصوبین خامنه‌ای در شورای نگهبان را اهانت به شعور سیاسی مردم دانسته و با تحریم فعال این نمایش قلابی، توده‌های کارگر و زحمتکش را به گسترش اعتراضات و استفاده از اشکال مختلف مبارزاتی مانند دست زدن به اعتصاب و روی‌آوری به اعتصاب‌های سراسری و تشدید مبارزه برای براندازی تمام نظم موجود فرا خوانده‌اند. نه امروز، بلکه از همان نخستین روزهایی که قدرت حاکم سرکوب آزادی‌های سیاسی توده‌های قیام‌کننده‌ای را که با به زیر کشیدن رژیم سلطنتی آن را به چنگ آورده بودند، آغاز نمود و با اجرای طرح ضد دمکراتیک “جمهوری اسلامی، آری یا نه” هر گونه گزینه دیگری را از مردم ایران سلب نمود، نیروهای واقعاً چپ و کمونیست، بی آن که تاکتیک استفاده از پارلمان را نفی کرده باشند، بر تمام نمایشات انتخاباتی رژیم استبدادی حاکم دست رد زده و بازی در بساط آن را قویاً مردود شمرده‌اند. معرکه‌گیری جمهوری اسلامی که هر چند سال یک بار تکرار شده است، این بار اما به قدری مسخره و مفتضح بود و خصلت بالماسکه‌ای آن به قدری عیان و عریان بود و توی چشم می‌زد، که تحریم آن از حد نیروهای چپ و کمونیست فراتر رفت و نه فقط بسیاری از سوسیال – لیبرا‌ل‌ها و سوسیال – رفرمیست‌ها، جمهوری‌خواهان، ملی – مذهبی‌ها، مشروطه‌خواهان و برخی دیگر از گروه‌ها و محافل وابسته به اپوزیسیون بورژوایی، گرچه با ادامهٔ مطلب »

مهندسی افکار عمومی با القای سناریوی « وحشت» در صورت به قدرت رسیدن جلیلی !

32a94b4f860c9ea010c2508169f36f36_Lسایت خبری جنبش خرداد : تا همین جا بخشی از اهداف اصلی رژیم در چگونگی مواجهه با » انتخابات 92 » که از آن بعنوان » مهندسی انتخابات » نام برده می شد، از طریق یک کودتای پیشاانتخاباتی، تحقق پیدا کرده است . چرا که رد صلاحیت مشائی و هاشمی ضربِ تحمیل هزینه های غیر قابل پیشبینی از طریق آنها را برای رژیم گرفته است . زمان تحقق بخشیدن به مرحله دوم نقشه  » مناظره سوم » کاندیداها  بود . همان جا که جلیلی و ولایتی به جان هم افتادند و در میان تعجب و ناباوری عارف و روحانی » اصلاح طلب «، دو گفتمان کاملا درون حکومتی شکل گرفت . گفتمان » مقاومت » و یا گفتمان » تردید » .

یکی از اهداف  دامن زدن به شکلگیری جنین کانونی ، خلع سلاح مدعیان حل مناقشه هسته ای با غرب و برون رفت از تحریمها ، یعنی اصلاح طلبان داخل و خارج کشور بوده است و شکستن رای آنها . هدف دیگر از برگی که ولایتی اصول گرا و مشاور ارشد رهبر در عرصه بین المللی بمیان انداخت سرریز کردن تمامی خطا و خرابکاری های » رهبر با بصیرت » به گردن جلیلی بود . راه انداختن شائبه » دوران وحشت » در صورت بدست گرفتن قوه اجرائی از سوی جلیلی و شایعه نزدیکی جلیلی به » جریان انحرافی » و احمدی نژاد را نیز با همین منطق می توان توضیح داد .

در همین ارتباط به درج مطلبی از یک کاربر » بدون نام «اقدام می کنیم که به جزئیات بیشتری از نقشه رژیم می پردازد . ادامهٔ مطلب »

فیلم / تشییع جنازه » آیت الله » طاهری به تظاهرات علیه خامنه ای تبدیل شد

نوشته شده در ویدئو کلیپ. Leave a Comment »

سازمان مجاهدین انقلاب: انتخابات آتی را ناصواب دانسته و از هیچ نامزدی حمایت نمی کنیم

sazman-mojahedin-sahamnews2سحام نیوز: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای تحلیلی به اعلام موضع خود در باره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گرداخت. در فرازی از این بیانیه آمده است : ” به رغم آن که سازمان همچنان معتقد است تنها راه انتقال قدرت و اصلاح امور نهایتاً از انتخابات و صندوق‌های رأی می‌گذرد، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را که از هم اکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مأبانه آن هویداست، ناصواب دانسته واعلام می‌کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست.”

به گزارش امروز، ارگان خبری این حزب؛ متن کامل این بیانیه بشرح زیر است : ادامهٔ مطلب »

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) تحریم انتخابات ضروری است ولی کافی نیست

32a94b4f860c9ea010c2508169f36f36_Lانتخابات در جمهوری اسلامی از آغاز همیشه بی معنا بوده و تا زمانی که ولایت فقیه هست ، همچنان بی معنا خواهد بود. در این رژیم انتخابات بیان نظر و حق حاکمیت مردم نیست ، بلکه بیش از هر چیز برای بیعت با ولی فقیه و اعلام وفاداری به اوست ؛ وظیفه اصلی انتخابات قابل هضم کردن و قابل تحمل کردن استبدادی است که نفی حق حاکمیت مردم را بنیاد نظری خود و اصلی مقدس و غیر قابل بحث اعلام می کند. مراجعه به متن قانون اساسی رژیم ، جای تردیدی باقی نمی گذارد که همه نهادهای انتخابی رژیم زیر کنترل کامل ولی فقیه قرار دارند و بدون تأیید او قادر به انجام هیچ کاری نیستند. و تجربه ۳۴ سال گذشته نشان می دهد که ولی فقیه همیشه از اختیارات نیمه خدایی خود در قانون اساسی نیز بسیار فراتر می رود و عملاً خدایی می کند. اما انتخابات کنونی حتی در میان همه نه – انتخابات های تاکنونی رژیم از همه رسواتر است و در فضایی صورت می گیرد که دستگاه ولایت هر نوع صحبت در باره انتخابات آزاد را «اسم رمز دعوت به شورش» می نامد و حتی تظاهر به آزادی انتخابات را نیز نالازم و خطرناک می بیند. ادامهٔ مطلب »

مهم ترین اتحادیه کارگری ترکیه خواستار اعتصاب شد

بی بی سی: یکی از معترضان چپ‌گرایی که در روزهای اخیر به میدان تقسیم استانبول آمده‌اند، درگذشت.مهمت وای معترضی بود که دیروز در تصادف با ماشینی که به میان معترضان رفته بود زخمی شده و امروز درگذشت. مشخص نیست که این ماشین متعلق به چه کسی بوده است.درهمین حال یکی از مهم ترین اتحادیه های کارگری در ترکیه ضمن محکوم کردن شیوه دولت در برخورد با معترضان در روزهای اخیر، خواستار اعتصاب در روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری ( ۴ و ۵ ژانویه) شده است.
رهبران این اتحادیه گفته‌اند انتظار دارند که سایر اتحادیه ها از این درخواست آنها حمایت کنند.این در حالی است که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بار دیگر خواستار برقراری آرامش در کشور شده است.او که در کنفرانسی خبری در فرودگاه استانبول و قبل از ترک کشور برای دیداری رسمی از مراکش صحبت می کرد، از مردم خواست تا تحت تاثیراعتراضاتی که به گفته او توسط «عناصر تندرو» سازماندهی شده، قرار نگیرند.نخست وزیر ترکیه افزود که این اقدامات چهره ترکیه را در جهان مخدوش خواهد کرد.
ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در بین المللی. Leave a Comment »

معترضین ترک: “این تازه آغاز کار است!‌” | گزارشی از رویدادهای ترکیه

Taksim

 [دریافت نسخه PDF ]

*منبع: ROAR Magazine  (بازنشر گزارشی از نشریه‌ی شهروندی: WhatIsHappeningInIstanbul.com)
ترجمه: امین حصوری

خاستگاه اولیه‌ی این خیزش صدها تظاهرات کوچک صلح‌آمیز بود که در اعتراض به تخریب پارک گزی (Gezi) – یکی از معدود فضاهای سبز به جا مانده در مرکز استانبول – آغاز شد. {زیرا} طرح‌هایی برای جایگزینی این پارک با یک برج تجاری تازه در دست است. برخورد بسیار نامتناسب پلیس با تظاهرات صلح‌آمیز معترضان (به تخریب پارک Gezi) در عرض چند روز جرقه‌‌ای شد برای یک خیزش عمومی در سطح کشور. آنچه که ما از ساعات آغازین روز ۳۰ مه شاهد آن بوده‌ایم صرفا نمایشی از عزم جمعی ساکنین استانبول در دفاع از حق‌شان برای مداخله در تصمیمات کلانِ شهری نبود، بلکه شورشی بود با خاستگاه‌های گسترده علیه دولت محافظه‌کار اسلامی و نولیبرال ترکیه. ادامهٔ مطلب »

قابل توجه دفرمیست های ایرانی ! پرچم » نجات ایران » رسید !!

بیانیه : » شورای هماهنگی راه سبز امید » هم به تحریم کنندگان» انتخابات » پیوست !

20130527001سایت کلمه : شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در بیانیه ای با تاکید بر اینکه “این انتخابات هم برای مردم و هم برای حاکمیت، آزمون بزرگی است” تصریح می کند: مردم، فعالان سیاسی و همراهان جنبش سبز از این آزمون، سربلند بیرون آمده‌اند چرا که نشان دادند در سخت‌ترین شرایط، منافع ملی را برمصالح شخصی و گروهی و خواسته‌های عاجل خود مقدم می‌دارند. ایرانیان تغییرخواه و دموکراسی‌طلب می‌خواستند از روزنه‌ی کوچکی که ممکن بود، استفاده کنند. در مقابل، روند رد صلاحیت خیل عظیمی از نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا و نیز آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد که حاکمان اقتدارگرا به چه میزان از تدبیر و عقلانیت و اعتدال و مدارا، در فاصله هستند و تا چه حد به منافع ملی بی‌توجهی نشان می‌دهند. اقتدارگرایان حاکم همچنین نشان دادند که حاضرند برای حفظ و تداوم اقتدار غیردموکراتیک خود، دست به هر کاری بزنند؛ هم جمهوریت نظام را به مسلخ قدرت ببرند و هم اسلامیت آن را بر باد دهند. رفتاری که به صراحت مورد اشاره و اعتراض مرحوم آیت الله منتظری و حجت الاسلام و المسلمین کروبی قرار گرفته است.

متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است: ادامهٔ مطلب »

نوشته شده در خبر. Leave a Comment »

همبستگی انترناسیونالیستی با مبارزات مردم ترکیه + عکسها

934025_546206828780629_395021991_nاعلام همبستگی با مبارزات مردم ترکیه
در پی مبارزات رزمنده ی جوانان و مردم ترکیه در شهرهای ترکیه -بویژه در استانبول- کلکتیوها و سازمان های زیر همبستگی انترناسیونالیستی خود با این مبارزات را اعلام کرده و در تقویت این مبارزات به شکل برگزاری آکسیون ها و تجمعاتی در مراکز شهری اروپایی نقش خواهند گرفت.
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
«کمیته ی جوانان بلژیک» – بخش خارج «حزب MLKP» – بخش خارج DHKP-C – سازمان انترناسیونالیستی «کمک سرخ SR» – انجمن سینمایی CineDo – انجمن حمایت از حقوق پناهندگان ترک و کرد – کلکتیو پترولوس بلژیک – گروه موسیقی «ماکی زاد – یهودیان مترقی بلژیک – بنیاد وکلای مترقی بلژیک – حزب سوسیالیست چپ بلژیک LSP – جوانان آنارشیست عرب – سازمان کمونیست های مارکسیست-لنینیست بلژیک – کمیته ی دفاع از آزادی زندانیان سیاسی لیل – کمیته ی دفاع از آزادی جرج ابراهیم عبدالله بروکسل و …

فیلمی از شورش مردم و جوانان ترکیه در 90 ثانیه

نوشته شده در ویدئو کلیپ. Leave a Comment »

تصویر روز : حرکت طوفان در هیبت انسان !

میدان » تقسیم » استانبول ، میدان بیم و امید ، در تسخیر مردم و جوانان !

عکسسایت خبری جنبش خرداد : همیشه اینجور بوده است . شورش ، اعتراض و در نهایت وقوع یک انقلاب همواره با یک جرقه شروع می شود . نمونه تونس پشت سرمان است که طوفانی بزرگ در قرن بیست و یکم  به پا کرد . در ترکیه هم  این اعتراض محدود به تبدیل پارک «گزی» میدان تقسیم به یک مرکز خرید می تواند به یک شورش جدی سراسری در برابر سیاستهای نئولیبرالی و روش های خودکامه دولت اردوغان تبدیل شود . کما اینکه تا حالا و در عرض بیست و چهار ساعت گذشته دارد بسرعت به همین سمت می رود . ما ، یعنی نیروهائی که به آزادی و عدالت اجتماعی و انترناسیونالیسم جهانی اعتقاد عمیق داریم ، موظفیم از این حرکت آنان دفاع کنیم .

این یک منزه طلبی وقیحانه است که در پی وقوع این اعتراضات ، دفاع از آن را منوط به سبک سنگین کردن هایمان ، همچون اینکه سایر احزاب ارتجاعی ترکیه پشت این شورش ها ایستاده اند ، نمائیم.

آیا میدان » تقسیم » همچون میدان » التحریر » در تسخیر جوانان و مردمی که در پی آزادی و عدالت اجتماعی هستند ، خواهد ماند ؟ امیدواریم ادامهٔ مطلب »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: