پیروزی مردم مصر و ترکیه پیروزی ما هم هست !

پیروزی مردم مصر و ترکیه پیروزی ما هم هست !

پیروزی مردم مصر و ترکیه پیروزی ما هم هست !

سایت خبری جنبش خرداد : جنبش » تمرد » برای حذف اسلام سیاسی معتدل در مصر و حتی ترکیه و جنبش اصلاح طلبی ایرانی برای احیای اسلام سیاسی معتدل ، دونمونه شدیدا متضاد ولی در عین حال آموزنده است .
نمونه های بارز مصر و ترکیه نشان داد که اسلام سیاسی ، اسلام سیاسی است و » معتدل » کردنش نه تنها آب در هاون کوبیدن ، بلکه رسما خاک پاشیدن به چشم مردم است . از درون سیاست » اعتدال گرائی» چیزی جز نمونه حزب » عدالت و توسعه » در ترکیه و » اخوان المسلمین » در مصر در نمی آید . نمونه هائی که همین حالا و در این روزها اکثریتی عظیم از نیروی آزادی و عدالت اجتماعی را به خیابانها آورده تا بساط شان را جمع کنند .
موانع پیش روی مردم ما فقط وجود حکومتی خونخوار و سرکوبگر به نام » جمهوری اسلامی نیست ، موانع دیگر پیش روی ما همچنین وجود مشاطه گرانی سیاسی است که حالا پشت علم حسن روحانی » کلید ساز » جمع شده اند و بهمراه » » رهبر با بصیرت » شان و بفرموده شعار پرهیز از » افراط و تفریط » سر می دهند . تحقق شعار » اعتدال » آنها بقای بیشترحکومتی است که 34 خون اکثریت عظیم کار و زحمت در ایران را به شیشه کرده اند . پیروزی مردم مصر بر اسلام معتدل و سیاست های نئولیبرالیستی مورسی و اردوغان ، پایانی قاطع بر عمر سیاسی همین مشاطه گران سیاسی از نوع ایرانی اش هم هست . پیروزی مردم مصر و ترکیه پیروزی ما هم هست !

*آهای » حرام زاده ها » انقلاب مردم مصر هنوز نفس می کشد! لحظه به لحظه با انقلاب دوم

ویدئو کلیبپ : میدان التحریر ، میدان » بیم و امید » امروز

نوشته شده در ویدئو کلیپ. Leave a Comment »

آهای » حرام زاده ها » انقلاب مردم مصر هنوز نفس می کشد! لحظه به لحظه با انقلاب دوم

9با قلبی آکنده از امید به تماشای انقلاب دوم مصر ، پس از گذشت 30 ماه از وقوعش بنشینیم و لحظه به لحظه دنبالش کنیم ! انقلابی که عمیقا متاثر از انقلاب 57 و جنبش ضداستبدادی 88 خودمان است . انقلابی که نمی خواهد تجربه شکست شورش و انقلاب ما علیه دو دیکتاتوری شاه و خمینی را تجربه کند . آنها از ما آموختند و ما نیز از آنها می آموزیم .
در حالی که بیت » رهبر با بصیرت !؟» بهمراه اعوان و انصارش ، از یک سو ، و کلید ساز » اعتدالگرا » ، بهمراه مشاطه گران سیاسی و اصلاح طلب حکومتی و غیر حکومتی اش در حال اجرای پروژه » معتدل سازی » ، تو بخوان ( اجرای بی کم و کاست خصوصی سازی های نئولیبرالی ) هستند و در تلاشی بی سابقه می خواهند بما بقبولانند که هیچ آلترناتیوی دیگری در دسترس نیست ، در کنار دست مان ، اما ، اکثریتی عظیم از مردمان دلیر و معتقد به آزادی و دموکراسی در ترکیه و مصر ، علیه » اسلام معتدل و نئولیبرال » ، با نمایندگان هاری همچون اردوغان و مرسی ، به خیابانها می آیند تا علاوه بر مقابله جانانه با فقر و ریاضت اقتصادی اعمال شده ، بگویند که اسلام سیاسی، اسلام سیاسی است و معتدل نمی شود و نخواهد شد .
برای همین است که ما ، یعنی کسانی که قربانیان بی چون و چرای اسلام سیاسی » افراط گرا » و اسلام سیاسی نوع » اعتدال گرا » ی آن هستیم ،خود را در کنار آنانی که » تمرد » شعارشان است و علیه آزادی کشی و خواهان عدالت اجتماعی هستند ، باید ببینیم و همبستگی خود را با آنان بی اما و اگر اعلام کنیم . نفس گرم انقلاب تان مبارک و فرخنده باد

لحظه به لحظه همراه با میدان التحریر ، میدان » بیم و امید » : آخرین ویدئو ها و عکس ها را از طریق این لینک دنبال کنید

شباهت های خیره کننده !

bc2f74a7e7سایت خبری جنبش خرداد : Ethem Sarsülük کارگر 26 ساله ، از فعالان جنبش » پارک گزی » استانبول ، که در اول ژوئن از فاصله 2 متری هدف گلوله های پاسداران حافظ سرمایه و منادیان » اسلام معتدل » رجب طیب اردوغان قرار گرفت و در تاریخ 14 ژوئن پزشکان مرگ او را رسما اعلام کردند .

کاروان تشیع جنازه اش از سوی همان پاسداران نظم حاکم مورد حمله قرار گرفت . علاوه بر همه اینها تبلیغات گسترده ای از سوی رسانه های نزدیک به دولت راه افتاد که اولا Ethem Sarsülük نه از سوی پلیس ، بلکه از سوی جمعیت تظاهر کشته شده و دوما او متهم شد که پرچم » مقدس !؟» ترکیه را به آتش کشیده است .
چقدر سرنوشت ما ، سرنوشت ندا ، سرنوشت افشین اسانلو و دیگر شهدای مان به سرنوشت Ethem و سایر برادران و خواهران شهید ما در ترکیه و در سرتاسر جهان بهم شبیه است . و همچنین چقدر استدال های مستبدین و حافظین سرمایه هم بهم نزدیک است.
در این میان تنها یک چیز شبیه بهم نیست . مردم ما حالا در خیابانها نیستند . مردم ترکیه اما در خیابانهای ترکیه حضور دارند. همین حضور و همین نیروی لایزال مردم که مرعوب فشارهای دولت اردوغان نشده ، توانستند برای هریک از شهدای شان مراسم های بزرگی برپا کنند و یادشان را گرامی بدارند . کاری که ما ، یعنی همان مردمان رنجدیده و قربانیان حکومت اسلامی زمانی که همچون سیل بنیان کن خیابانهای ایران را اشغال کنیم ، این دین خود را خواهیم پرداخت. یاد همه شهدای راه آزادی و عدالت اجتماعی در سرتاسر جهان گرامی باد . عکسها و فیلم ها در ادامه  ادامهٔ مطلب »

یک ، دو ، سه ! آغاز انقلاب دوم در مصر ! یکشنبه 30 ژوئن 2013

در ایران اکنون ما اما نیروهای بالقوه و بالفعلی که در برابر حرکت دوباره مردم ایستاده اند عبارتند از : ولایت مطلقه فقیه و اعوان و انصارش به اضافه مشاطه گران سیاسی، طرفداران نئولیبرالیسم ،" چپ"های واداده ،اصلاح طلبان حکومتی و غیرحکومتی . آنها برای ایجاد این سد سکندر وظایفی را در بین خود تقسیم کرده اند که بدان وسیله بقای حکومت اسلامی را تضمین نمایند . چنین تضمینی از کانال پرهیز از " افراط و تفریط" می گذرد . همین نیروها از هنوز نفس کشیدن انقلاب در مصر ، که آن را " افراط " تعریف می کنند ، وحشت مرگ دارند . برای آنها آلترناتیوی به نام انقلاب کابوس دهشتناکی ست که با وقوعش همچون کرمی در زیر پا له خواهند شد .  یک ، دو ، سه . آغاز انقلاب دوباره در مصر فرخنده و مبارک باد .

در ایران اکنون ما اما نیروهای بالقوه و بالفعلی که در برابر حرکت دوباره مردم ایستاده اند عبارتند از : ولایت مطلقه فقیه و اعوان و انصارش به اضافه مشاطه گران سیاسی، طرفداران نئولیبرالیسم سرمایه داری ،» چپ»های واداده ،اصلاح طلبان حکومتی و غیرحکومتی .
آنها برای ایجاد این سد سکندر وظایفی را در بین خود تقسیم کرده اند که بدان وسیله بقای حکومت اسلامی را تضمین نمایند . چنین تضمینی از کانال پرهیز از » افراط و تفریط» می گذرد . همین نیروها از هنوز نفس کشیدن انقلاب در مصر ، که آن را » افراط » تعریف می کنند ، وحشت مرگ دارند . برای آنها آلترناتیوی به نام انقلاب کابوس دهشتناکی ست که با وقوعش همچون کرمی در زیر پا له خواهند شد .
یک ، دو ، سه . آغاز انقلاب دوباره در مصر فرخنده و مبارک باد .

تعداد بیکاران بیشتر شد!

افت شدید قدرت خرید کارگران و پایین ماندن دستمزدها باعث شده تا اثراتافزایش سالیانه حداقل دستمزدها به کمترین حد ممکن برسد

افت شدید قدرت خرید کارگران و پایین ماندن دستمزدها باعث شده تا اثراتافزایش سالیانه حداقل دستمزدها به کمترین حد ممکن برسد

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: با وجود ادعای دولت در 8 سال گذشته مبنی بر ریشه کنی بیکاری، آمارها نشان می دهد نه تنها از تعداد بیکاران کم نشد بلکه در فاصله سالهای 84 تا 91 حدود 270هزارنفر دیگر نیز به صف 3 میلیون بیکار پیوسته اند و به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها 6 میلیون مشمول قانون کار امروز فقط حداقل دستمزدها را دریافت می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین چالش های بازار کار کشور در سال های اخیر بیکاری 3 میلیون کارجوی جوان ایرانی و عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاهی است که به دلیل تقاضای روزافزون جامعه و خانواده ها برای حل مسئله اشتغال جوانان، این موضوع به عنوان یکی از وعده های اصلی و محورهای کاری دولت ها در یک دهه اخیر درآمده است.چالش های موجود در بازار کار کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار باعث سخت تر شدن شرایط ورود کارجویان به بازار کار کشور شده و امروز بخشی از کارجویان تلاش می کنند تا زمان آماده شدن برای ورود جدی به عرصه بازار کار مهارت های گوناگونی را فرا بگیرند و خود را برای رقابت با دیگر کارجویان تجهیز کنند. ادامهٔ مطلب »

نامه دوازده تن از زندانيان سياسى زندان رجايى شهر در رابطه با مرگ افشين اسانلو و وضعيت زندان رجايى شهر

صحبت از از مرگ يك انسان نيست, اينجا انسانيت و كرامت انسان را سلاخى ميكنند . مرگ افشين اسانلو همه ما را در بغض و ماتم فرو برد,

صحبت از از مرگ يك انسان نيست, اينجا انسانيت و كرامت انسان را سلاخى ميكنند . مرگ افشين اسانلو همه ما را در بغض و ماتم فرو برد,

ما امضا كنندگان اين نامه, استبداد حاكم در ايران را مسئول مرگ افشين اسانلو ميدانيم و از نهادها و  مجامع  جهانى حقوق بشر  خصوصا شوراى حقوق بشر  سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر اتحاديه  اروپا تقاضا داريم اقدامات فورى , درخور و موثرى در اين رابطه اعمال نمايند

صحبت از  از مرگ يك انسان نيست, اينجا انسانيت و كرامت انسان را سلاخى ميكنند .  مرگ افشين اسانلو  همه ما را در بغض و ماتم فرو برد, مرگ اين فعال كارگرى كه تنها گناهش پيگيري مطالبات و حقوق صنفى تصريح شده  در قانون اساسى, قانون جهانى كار و منشور ملل متحد بود بار ديگر اين واقعيت تلخ را بر همگان اشكار كرد كه رژيم حاكم بر ايران هيچ احترامى براى ميثاقهاى داخلى و بين المللى مرتبط با مسائل  حقوق بشرى قائل نبوده و نيست  و همچنان  با گستاگى و دهن كجى نسبت به افكار عمومى بر رويه هاي   غير قانونى و غير انسانى خود اصرار ميورزد.

 رژيم  جمهورى اسلامى دائما درر سانه هاى خود از زندان گوانتانامو و نقض حقوق بشر در آن سخن ميراند در حالى كه زندانهاى اين رژيم, بخصوص در شهرستانها  وضعيتى به مراتب بدتر از گوانتانامو دارد. تماميت خواهان حاكم بر ايران ظلمى  مضاعف را بر زندانيان  سياسي – عقيدتى تحميل ميكنند.  زندانيان سياسى علاوه بر تحمل احكام ظالمانه دادگاهاى غير قانونى از ابتداى ترين حقوق انسانى و شهروندى خود محروم ميباشند كه اين امر فشارهاى  روحى و روانى  فزاينده اى به آنان  وارد مينمايند و موجب بروز بيماريهاى متعدد جسمى و  رو حى و در مواردى  مانند نمونه اخير منجر به مرگ ميگردد. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: