ظهور مجدد رفسنجانی به مثابه ی قایق نجات ! صادق افروز

چپ رفرمیست ایران ، موجود ذلیل و ذبونی است که برای رفسنجانی ،  قند در دل آب می کند .این چپ رفرمیست  ، گهگاه شعار های تند و تیزی درباره ی سازماندهی مستقل کارگران و زحمتکشان هم می دهد ؛ ولی مثل همیشه ، چشمش به بالایی هاست !

از متن : ……به غیر از بازار و نهضت آزادی و بورژواهای مختلف که از رفسنجانی حمایت می کنند ، بخشی از چپ رفرمیست هم ، برای حمایت از رفسنجانی،  دورخیز برداشته است .چپ رفرمیست ، اگرچه با توجه به ماهیت بسیار تیره و تار رفسنجانی ، و شرکت مستقیم او در ترور و کشتار مخالفین ، با گام های آهسته قدم بر می دارد ، ولی دارد حمایت و شرکت در انتخابات به نفع رفسنجانی را ، مزه مزه می کند .چپ رفرمیست ایران ، موجود ذلیل و ذبونی است که برای رفسنجانی ،  قند در دل آب می کند .این چپ رفرمیست  ، گهگاه شعار های تند و تیزی درباره ی سازماندهی مستقل کارگران و زحمتکشان هم می دهد ؛ ولی مثل همیشه ، چشمش به بالایی هاست !. و امیدی به تشکل مستقل کارگران و زحمتکشان ندارد . کارگران و زحمتکشان ایرانی ، نباید در رویارویی جناح های مختلف حاکمیت ، ماهیت بورژوایی و ضد کارگری این یا آن جناح حاکمیت را ، به فراموشی بسپارند .کارگران و زحمتکشانی که نانی در بساط ندارند ، و گرانی مسکن و هزینه های مختلف زندگی ، کمرشان را شکسته است ، با آمدن رفسنجانی به جای احمدی نژاد  ، تغییری در وضع شان ایجاد نمی شود .رفسنجانی از پشتیبانان سرسخت اقتصاد نئولیبرالی است .طرح قطع یارانه ها که در دولت احمدی نژاد به مرحله عمل درآمد ، در واقع نتیجه ی فعالیتی است که در دوره ی رفسنجانی آغاز شده بود .گرانی و فقر و فلاکت و استبداد مذهبی ناشی از حکومت آخوندی ، در دوره ی رفسنجانی هم ادامه خواهد داشت .فرستادن مردم به پای صندوق های رای ، و طرفداری از رفسنجانی ، خیانتی است که رفرمیست ها در حق طبقه ی کارگر ایران،  بار دیگر مرتکب می شوند …….

رفسنجانی که در دوره ی شاه به غیر از آخوند بازی و عبا و عمامه،  به شغل شریف بساز و بفروشی در منطقه غرب تهران مشغول بود و با کمک و همراهی مارهای هفت خطی مثل حاجی علمدار زمین های منطقه برق آلستوم و آریا شهر را تکه تکه می کردند و با جواز های قلابی به مردم می فروختند ، پس از انقلاب بهمن تبدیل شد به یکی از چهره های اثر گذار سیاست در جمهوری اسلامی .رفسنجانی نه مثل مفتح و مطهری  به تیر غیب فرقان دچار شد ، و نه زیر سقف فروریخته ی  ساختمان حزب جمهوری اسلامی ،مثل بهشتی و محمد منتطری،  بدنش تکه تکه شد؛ و نه همراه باهنر و رجانی در انفجار بمب آسیب دید .نیش ها و کنایه های بی امان باند احمدی نژاد ، و دشنام ها و ابروریزی های بازجوی معروف اوین و گرداننده امروزی کیهان یعنی حسین شریعتمداری و تعقیب افراد خانواده او توسط دارو دسته تاجیک نیز،  او را به کنار نرانده است .

رفسنجانی ، کاراکتر ویژه ی خود را دارد .این نخستین بار نیست که او بعنوان «ناجی ملت » ، در صحنه ظاهر می شود .در اوائل دهه 60 نیز ، رفسنجانی که سخنگوی اصلی نمازهای جمعه بود ، در جوّ سنگین سرکوب گروههای فشار، بگونه ای صحبت می کرد که این شبهه ایجاد می شد که گویی با شعار های عدالت اجتماعی و تقسیم ثروت و محدود کردن دست محتکران ، توافق دارد .تم سخنرانی های رفسنجانی ، دست مایه ای می شد برای جلسات پرسش و پاسخ کیانوری ، که عناصرمترقی و ضد کاپیتالیسم را در جمهوری اسلامی ، که قدم در راه رشد غیر سرمایه داری گذاشته بود ، یاد آور شود . دبیر اول حزب توده ، جوانان توده ای را که از توسری خوردن های روزانه توسط چماقداران و اوباش حزب اللهی به جان آمده بودند،  با اشاره به همین حرف های امیدوار کننده رفسنجانی ، آرام می کرد .به غیر از توده ای ها که رفسنجانی را مستعدترین رهبر سیاسی برای قدم گذاشتن در مسیر راه رشد غیر سرمایه داری می دیدند ، چپ های معتقد به مرحله ای کردن انقلاب ایران ، او را نماینده بورژوازی صنعتی و ملی می دیند که در برابر بورژوازی دلال قد علم کرده است . تجربه نشان داد ،که رفسنجانی ، نه تنها هیچ علاقه ای به عدالت اجتماعی و تقسیم ثروت و دمکراسی سیاسی ندارد ، بلکه یکی از ارکان ثروت اندوزی و دلالی وسرکوبگری سیاسی مخالفین در داخل و خارج ایران بوده است .منابع اطلاعاتی غربی ، خانواده رفسنجانی را ، در زمره ی ثروتمندترین خانواده های ایرانی قلمداد می کنند . بعلاوه هواداران چپ رفسنجانی یک نکته مهم را فراموش می کردند .رفسنجانی یک آخوند بود و هوادار حفظ دم و دستگاه عظیم و انگلی روحانیت .

پس از گذشت 8 سال از  دولت احمدی نژاد ، رفسنجانی دوباره بعنوان کاندیدا مطرح شده است .امروز شنبه قبل از اتمام مهلت ثبت نام ،رفسنجانی  در محل حاضر شد و در میان هیاهوی هواداران، ثبت نام کرد . 4 سال پیش ، احمدی نژاد که از پشتیبانی کامل ولی فقیه و تمام سگ های زنجیری اش برخوردار بود ، حین مناظره ی تلوزیونی با سید حسین موسوی ، شدید ترین حملات را نثار رفسنجانی و خانواده اش کرد .احمدی نژاد پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در دوره دوم ، از همان ابتدا راهش را از ولی فقیه جدا کرد .اینگونه پنداشته می شد که او ، مثل بنی صدر دچار وهن شده است و  یک لگد ولی فقیه ،  او را به سرنوشت نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب بهمن ، دچار خواهد ساخت .ولی تجربه نشان داد که باند احمدی نژاد ، برخلاف بنی صدر که پشتوانه اش یک نیروی اپوزیسیون دیگر ، یعنی مجاهدین بود ، با اتکا به فعالیت چند دهه امنیتی و دسترسی به اسناد محرمانه از مقامات درجه اول جمهوری اسلامی ، به بقای خود ادامه می دهد .خامنه ای بارها سگ های زنجیری اش ، مثل جامعه مداحان را،  از گرفتن پاچه ی احمدی نژاد و مشایی ،  برحذر داشت .او به بی ملاحظگی مداحان بیت ولایت ، یعنی کسانی مثل سعید حدادیان و منصور ارضی ، هشدار داد .خامنه ای بر این باور بود که بگذارید دوره ریاست جمهوری اش به اتمام برسد ، بعد ترتیبش را می دهیم !.از آن پس ،کسی صدایی از سعید حدادیان که لودگی می کرد و مشایی را به آلت تناسلی احمدی نژاد تشبیه می نمود و برگ درخت انجیر را توصیه می کرد ، نشنید .

در حال حاضر ، بحران ، جمهوری اسلامی را در داخل و خارج ، زیر منگنه قرار داده است .این بحران ها عبارتند از :

1.بحران اقتصادی سیستم سرمایه داری در ایران ، و تشدید آن ناشی از تحریم اقتصادی

2.بحران سیاسی ناشی از حذف قابل توجهی از نیروهای درونی رژیم

3.بحران هسته ای

4. بحران سیاسی خارجی ، ناشی از جنگ داخلی در سوریه و کشیده شدن بیش از پیش جمهوری اسلامی در این جنگ

5.بحران سیاسی در عراق .نقش برجسته ی جمهوری اسلامی در دامن زدن به این بحران

6.بحران روابط ایران و اسرائیل

دولت احمدی نژاد، هیچگونه برنامه ی مشخصی ، برای مقابله با این بحران های مختلف ندارد .نماینده  ی مورد نظر او ، یعنی مشایی نیز،  دنباله روی احمدی نژاد است .اما رفسنجانی با توجه به روش پراگماتیستی ، توان کنار آمدن با غرب در حل مسئله هسته ای و تحریم اقتصادی را دارد .نقش او در سیاست خارجی در منطقه نیز،  دور از چشم صاحبان نفوذ نیست . بی جهت نیست که آیت الله سیستانی از عراق پیک می فرست و در باره ی اهمیت رئیس جمهور شدن رفسنجانی ، داد سخن می دهد .رفسنجانی ، عاقل تر از آن است که سرنوشت خود را با بشار اسد در حال سرنگونی ، پیوند زند . اسرائیل نیز با رئیس جمهور شدن هاشمی ، آرام تر سر بر بالین خواهد گذاشت . برای دوره ی پس از احمدی نژاد ، ولی فقیه قلاده ی سگ ها را رها خواهد ساخت تا تلافی یک دوره سکوت را خالی کنند .اما آنچه مبهم است ، رابطه ی رفسنجانی با سپاه است .سپاه که با کمک رفسنجانی ، پس از پایان جنگ 8 ساله ی یران و عراق ، وارد فعالیت های سیاسی و اقتصادی شد ، حالا به یک غول عظیم اقتصادی – سیاسی تبدیل شده است .

به غیر از بازار و نهضت آزادی و بورژواهای مختلف که از رفسنجانی حمایت می کنند ، بخشی از چپ رفرمیست هم ، برای حمایت از رفسنجانی،  دورخیز برداشته است .چپ رفرمیست ، اگرچه با توجه به ماهیت بسیار تیره و تار رفسنجانی ، و شرکت مستقیم او در ترور و کشتار مخالفین ، با گام های آهسته قدم بر می دارد ، ولی دارد حمایت و شرکت در انتخابات به نفع رفسنجانی را ، مزه مزه می کند .چپ رفرمیست ایران ، موجود ذلیل و ذبونی است که برای رفسنجانی ،  قند در دل آب می کند .این چپ رفرمیست  ، گهگاه شعار های تند و تیزی درباره ی سازماندهی مستقل کارگران و زحمتکشان هم می دهد ؛ ولی مثل همیشه ، چشمش به بالایی هاست !. و امیدی به تشکل مستقل کارگران و زحمتکشان ندارد . کارگران و زحمتکشان ایرانی ، نباید در رویارویی جناح های مختلف حاکمیت ، ماهیت بورژوایی و ضد کارگری این یا آن جناح حاکمیت را ، به فراموشی بسپارند .کارگران و زحمتکشانی که نانی در بساط ندارند ، و گرانی مسکن و هزینه های مختلف زندگی ، کمرشان را شکسته است ، با آمدن رفسنجانی به جای احمدی نژاد  ، تغییری در وضع شان ایجاد نمی شود .رفسنجانی از پشتیبانان سرسخت اقتصاد نئولیبرالی است .طرح قطع یارانه ها که در دولت احمدی نژاد به مرحله عمل درآمد ، در واقع نتیجه ی فعالیتی است که در دوره ی رفسنجانی آغاز شده بود .گرانی و فقر و فلاکت و استبداد مذهبی ناشی از حکومت آخوندی ، در دوره ی رفسنجانی هم ادامه خواهد داشت .فرستادن مردم به پای صندوق های رای ، و طرفداری از رفسنجانی ، خیانتی است که رفرمیست ها در حق طبقه ی کارگر ایران،  بار دیگر مرتکب می شوند .

انتخابات فرمایشی و قلابی رژیم را ، با تمام نیرو باید تحریم کرد .رفسنجانی ، بارها همچون آن دستان سیاه سوخته داستان کوتاه صادق چوبک ، یاران ما را  جلوی چشمانمان ربوده است .نمی خواهیم مثل آن مرغ های بی تفاوت در آن قفس سرد و کثیف ، به نوک زدن در کثافت ادامه دهیم .

11 می 2013

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: