بيانيه بيش از 370 فعال مدنی و سياسی در دفاع از رضا شهابی و هشداردر رابطه با خطرجانی برای او

img_t_22608رضا شهابی کارگر زندانی و عضو سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی از روز دوشنبه 27 آذرماه 1391 (مطابق با 17 دسامبر 2012) برای بار سوم دست به اعتصاب غذا و دارو زده است و اين امر موجب نگرانی و تشويش خاطر همگان شده است. شهابی که از مشکلات حاد کمر و گردن رنج مي‌برد و بنا بر اظهارات پزشک معالج، نياز به عمل جراحی دارد، روز شنبه 25 آذر ماه 1391 جهت معاينه توسط پزشک متخصص به بيمارستان خمينی تهران منتقل گرديد و پزشک برای بررسی وضعيت وی عکس برداری را تجويز نمود.
اما در ادامه، پاسيار زندان که شهابی را همراهی می کرده است، از انجام آزمايشات تجويز شده توسط پزشک ممانعت کرده و وقتی …شهابی و خانواده اش نسبت به اين برخورد مامور زندان اعتراض کردند، وی رضا شهابی را تهديد به ضرب و شتم نموده و با الفاظ رکيک و خشونت بار مورد خطاب قرار داده و به زندان بازگردانده است.در نتيجه اين رفتار، رضا شهابی دست به اعتصاب غذا و دارو زده و اعلام کرده است که تا زمان برخورداری از امکانات سلامت و اجرای دستورهای پزشکی که با مخالفت دادستانی رو به رو شده، اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد.
رضا شهابی از سوی دادگاه انقلاب به چهار سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از فعاليت سنديکايی و هفتاد ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شده است.
ما امضا کنندگان اين بيانيه به عنوان جمعی از فعالين کارگری و سياسی و حقوق بشر، هنرمندان و روزنامه نگاران، ضمن اعلام مراتب اعتراض و مخالفت با مجازات تاييد شده از سوی دادگاه انقلاب، هرگونه حکم صادره از سوی اين دادگاه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حمايت کامل خود را از خواسته های قانونی اين کارگر زندانی اعلام می کنيم.
ما هرگونه بايکوت خبری يا به حاشيه راندن اخبار در مورد رضاشهابی و ديگر فعالين کارگری در زندان را محکوم می کنيم و به سهم خود می کوشيم اين انحصار رسانه ای را بشکنيم. جان رضا شهابی در خطر است و سابقه حکومت ايران در برخورد با زندانيان معترض و بی تفاوتی آشکار نسبت به جان و سلامت آنان، نگرانی ما را بيش تر نموده است.
حکومت ايران بايد فوراً به درخواست قانونی مداوای فوری و بدون قيد و شرط رضا شهابی و ديگر زندانيان سياسی و عادی پاسخ داده و اقدامات لازم را برای درمان بيماری ايشان فراهم آورد.
ائتلاف سراسری فعالين در حمايت از رضا شهابي، از تمامی فعالين قشرهای مختلف سياسی و اجتماعي، نهادها و سنديکاهای کارگري، مجامع و نهادهای حامی حقوق کارگران و حقوق بشر، اصحاب و اهالی رسانه و هر انسان آزاده ای که نگران وضعيت جسمانی و سلامت اين فعال کارگری است، در خواست می کند که به فراخور توان و به اقتضای امکانات به هر شکلی که می توانند در داخل و خارج از ايران، در حمايت از کارگر زندانی رضا شهابی بکوشند.
فعاليت های تبليغی در شبکه های اجتماعي، ايجاد ارتباط و درخواست از نهادهای کارگری و حقوق بشری مربوطه در هر کشور، ارسال اخبار به رسانه های ايرانی و خارجی و برپايی تجمع و تحصن و تظاهرات نمونه هايی از اين فعاليت هاست و قطعاً شامل ابتکارات ديگر نيز می گردد.

آرش کيا فعال سياسی
آيدا مهرانی فعال حقوق بشر
ناصر بايزيدی فعال سياسی
آذرطاهرآبادی روزنامه نگاه و فعال حقوق بشر
آرا مهرگان فعال دانشجويی
آرام فرجام فعال سياسی و آنتی فاشيست
آرش صدری فعال مدنی
آرش نصيری اقبالی فعال حقوق بشر
آرمان بيگی فعال مدنی
آرمان پيرانی فعال دانشجويی
آرمين رحمانی فعال سياسی
آرين ميرذوالفقاری فعال سياسی
آزاده خسروشاهی فعال زنان
آناهيتا اردوان فعال سياسی
آوا بيات زنان
آيدا فرسيابی فعال سياسی
آيدا سعادت فعال حقوق زنان
ائه وين ناهيد دانش جو
ائلچين حاتمی فعال حقوق بشر
ابراهيم مهترى فعال حقوق بشر
ابراهيم آوخ فعال سياسی
ابی خطايی آزادی خواه
احمد زلقی فعال سياسی
احمد فاضلی اقليت عرب زبان
احمد فاطمی فعال سياسی
احمد لطفی فعال سياسی
احمدسيف مدرس دانشگاه
ارژنگ نورايی فعال جنبش کمونيستی
ارسلان يارمحمدی فعال سياسی
اسد طاهرى فعال سياسى
اسدالله پناهی مهر فعال حقوق بشری
اسماعيل مشفق زندانی سياسی دهه 60
اشرف عليخانی – ستاره فعال سياسی
افسانه فلاحی فعال سياسی
اکبر ابهری فعال سياسی
اکرم بيرم وند فعال سياسی
البرز ايرانی فعال سياسی
الوار قلی وند فعال سياسی
امرالله ابراهيمی فعال سياسی
اميد حبيبی نيا روزنامه نگار
اميد راد فعال دانشجويی و کارگری
امير ابراهيمی فعال سياسی
امير دوشوکی فعال سياسی
امِير رزاقی فعال مدنی
امير سيفی فعال سياسی
امير شريفی فعال سياسی کورد
امير غفاری کارگر
امير کارگر سياسی و حقوق بشری
امير لاکی شاعر
اميرآريا برهانی فعال سياسی
اميرحسين مصلی روزنامه نگار
اميرعباس آزرم وند فعال سياسی چپ
اميرمحسن محمدی فعال سياسی
انديشه جعفری فعال حقوق زنان
انور مير ستاری فعال سياسی
اهورا تهرانی فعال سياسی
اوستا اورانيان فعال سياسی
ايدا فرسيابی فعال سياسی
ايرج باقرزاده ملی مذهبی
بابک اجلالی فعال سياسی
بابک زنجانی فعال سياسی
بابک غياثی فعال دانشجويی دانشگاه رازی
برومند فرد ژورناليست، مترجم
بشير احسانی فعال سياسی
بنفشه جمالی فعال حقوق زنان
بهاره بابايى فعال سياسى
بهداد بردبار روزنامه نگار
بهرام شجاعی فعال سياسی
بهرام مودت فعال سياسی
بهروز جاويد تهرانی فعال سياسی و حقوق بشر
بهروز رضوانی فعال سياسی
بهروز علوی فعال سياسی
بهروز کريمی زاده
بهروزاسلامی مولان فعال مدنی
بهزاد معزی فعال سياسی
بهمن احمدی فعال سياسی
بهمن کوهی آزاديخواه
بهمن محمدی – آخن حقوق بشری
بهنام الماسيان طراح
بهنام نوری فعال مدنی و دانشجويی
بهنام نيک زاد فعال دانشجويی
بهنام وفاسرشت فعال سياسی
پدرام رفعتی فعال سابق دانشجويی
پرديس رحمانفرد فعال اجتماعی
پروين اردلان فعال زنان و روزنامه نگار
پروين کهزادی فعال سياسی
پريسا نصرآبادی فعال کارگری
پگاه روشن فعال زنان
پويا صبوری کارحانه فعال سياسی-کارگری
پويا عزيزی فعال سياسی چپ
پويان مکاری فعال سياسی
پيمان فاضلى فعال سياسی
پيمانه شفيعى حقوق بشر
پيام شاکر فعال سياسی
پيمان عارف فعال سياسی
پيمان مراد خانی فعال سياسی
توفيق عقيلى كاريكاتوريست
جعفر پويه فعال سياسی
جلال مظهری فعّال سياسی و حقوق بشری
جمشيد انگورانی حقوق بشری
جميله محققی شاعر
جواد رياحی فعال سياسی
جواد سبحانی فعال سياسی
حامد هنر خواه فعال دانشجويی
حسام سلامت فعال اجتماعی
حسن جنتی فعال کارگری
حسن عزيزيان فعال سياسی
حسن ماسالی فعال سياسی- حقوق بشر
حسن نايب هاشم مدافع حقوق بشر
حسين آگاه اصلاح طلب
حسين پويا فيلم و هنر
حسين دولت آبادی فعال سياسی
حسين لطفی فعال حقوق بشری
حميد بوطاريان فعال کارگری
حميد حميدی پژوهشگر و فعال حقوق بشر
حميد رضا زنديه فعال سياسی
حميد صدر نويسنده
حميد عماد پور فعال سياسی
حميد مافی روزنامه نگار
حنيف حسين دوست فعال سياسی
حنيف نوربخش فعال سياسی
خديجه مقدم فعال حقو ق زنان -صلح و محيط زيست
خسرو تجربه کار فعال حقوق بشری
خسرو خواجه نوری فعال سياسی و حقوقذ بشری
خسرو شيری فعال سياسی کورد
خسرو نيک ذات پزشک
داريوش افشار فعال سياسی
دامون راد فعال سياسی
دياکو بهمنی فعال سياسی
ذکريا عباس پور فعال کارگری
راديو پيام راديو
رايا دشتبان فعال سياسی و آنتی فاشيست
رضا آزادی فعال سياسی
رضا افشار فعال سياسی
رضا اکوانيان وبلاگ نويس و فعال حقوق بشر
رضا باستانی حقوق بشر
رضا رهنما فعال مدنی
رضا عزيزيان فعال سياسی چپ
رضا نگاهداری فعال سياسی
رعنا کريم زداه فعال سياسی
روبرت سپانيان فعال سياسی
روحی شفيعی فعال مدنی
روح الله ضم فعال سياسی
روژين محمدی فعال زنان و حقوق بشر
روشنک رضايی فعال سياسی
رويا محمدی فعال سياسی
زری اصفهانی پزشک
زهره دهقان فعال سياسی
زهره شجاعی فعال سياسی و زنان
زينت ميرهاشمی فعال کارگری
ژيلا مساعد شاعر
سارا ايرانى فعال حقوق بشر
سارا بهمنی فعال حقوق زنان
سارا كريمى فعال سياسی
سارا لقايی فعال سياسی
سارا نخعی عليه اعدام
ساقی لقايی فعال سياسی
سالومه رحيمی فعال زنان
سامان درختی فعال سياسی
سامناک آقايی فعال سياسی
سپيده عباس زاده عكاس
سجاد بختياری فعال سياسی
سحر فاطمی حقوق بشر
سروش دشتى تحريريه اشتراك
سروناز باباخانی فعال سياسی
سعيد مقصودی فعال سياسی
سعيد آريان فعال دانشجويی
سعيد احمدی فعال سياسی
سعيد افشار فعال سياسی
سعيد بهبهانی فعال سياسی
سعيد شيرزاد فعال سياسی
سعيده سهرابی فعال سياسی
سميرا جمشيدی فعال سياسی
سوسن شهبازی فعال کارگری حقوق بشر
سوفيا صديق پور فعال حقوق بشر
سينا دشتى پناهنده سياسى ، پزشك
سيامک گلپرور فعال اجتماعی
سياوش دماوندی وبلاگ نويس
سيد اکبر روحانی حقوق بشر
سيد علی لنگرودی فعال سياسی
سيما بختياری مادران پارک لاله ژنو
سيما رياحی فعال سياسی
سيمين دبيری دبير
سيمين روزگرد فعال سياسی
سينا اعتمادی فعال سياسی
سينا پناهی مهر فعال حقوق بشری
شعله ايرانى فعال زنان
شعله فروزنده فعال سياسی و حقوق بشری
شکوفه منتظری فعال سياسی
شهرام حاجی حسينی فعــال سياســی
شهرزاد باقری فعال سياسی
شهلا ابراهيمی زندانی سياسی سابق و فعال مدنی
شهلا باور فعال حقوق بشر
شهلا شفيق نويسنده. فعال حقوق بشر و برابری زنان
شورش لرستانی فعال سياسی
شيدا ناصرزاده فعال حقوق بشر
شيروبه سيفی فعال سياسی
شيروبه سيفی فعال سياسی
شيوا نوجو فعال صلح
صادق حيدرى فرد فعال سياسی
صادق رضايی گيگلو فعال سياسی
صادق ظهراب باقی حقوق بشری
صبا لطفی فعال حقوق بشری
صبا واصفی نويسنده و پژوهشگر
صبری بهمنی روزنامه نگار فعال سياسی
صحرا هروی فعال سياسی
صدرا آقاسی فعال حرکت ملی آذربايجان
صدرالدين تام فيلمساز
صمد بهادری طولابی فعال سياسي، فرزند و از اعضای خانواده دهه خونين شصت
رضا طالبی فعال سياسی
طاهره دامن پاک فعال سياسی
عابد رضايی فعال سياسی و آنتی فاشيست
عباس بروجردی حقوق بشر
عباس خرسندی سياسی- حقوق بشری
عباس مانا فعال سياسی سبز
عبدالرضا صبوری کارخانه فعال کارگری
عزت دولت آبادی کارگری
عزت ملکی فعال کارگری و حقوق مدنی
عزيز اجيکند روزنامه نگار
عزيز ميری شاعر و فعال سياسی
عسل اخوان فعال سياسی
علی دوستکام سوادکوهی خبرنگار آزاد فعال سياسی
علی ربيعی فعال سياسی
علی افشاری فعال کارگری
علی رسولی فعال سياسی
علی سيفی فعال سياسی
علی عجمی فعال دانشجويی
علی عزيزی کلانتری فعال حقوق بشر
علی کلائی حقوق بشر
علی محمدی فعال کارگری
علی مهديان فعال دانشجويی
علی نکويی فعال سياسی
علی يوسفی فعال کارگری
عليرضا رشيدی فعال سياسی
عليرضا زنديه فعال سياسی
عليرضا عبدالشيخی فعال سياسی
عليرضا يعقوبی دانشگاهی و فعال مدنی
عماد باقرزاده فعال سياسی
عماد هاشمی فعال سياسی
غلامرضا انگورانی فعال سياسی
فاطمه رضايی حاميان مادران پارک لاله دورتموند – آلمان
فاطمه نما فعال سياسی واجتماعی
فتاح سبحانی فعال حقوق بشر و زندانی سياسی سابق
فرحناز محمدی فعال حقوق بشری
فرزاد نوری فعال سياسی
فرزين آصفی فعال سياسی
فرشاد پاشازاده سردهی فعال کارگری
فرشته فراهانی فعال زنان
فرشيد فرشيدی فعال کارگری
فرناز کمالی فعال مدنی
فرهاد مظفری فعال سياسی و آنتی فاشيست
فرهاد معرابی فعال سياسی
فرهاد(کريم) اعظمی فعال سياسی
فرهاد کرامتی فعال سياسی و آنتی فاشيست
فروغ حكيمى دانشجو
فريا ثمرانی کارگردان، هنرمند
فريبا راد فعال سياسی
فريبا شجاعی فعال سياسی
فريبرز ممتحن زندانی سياسی
فريد فرهان فعال حقوق بشر
فريده چزانی فعال سياسی
فرين هادی فعال سياسی
فيروز حيدری فعال سياسی
فيروزه مهاجر فعال اجتماعی
كوروش صحتى فعال پيشين دانشجويى
کاظم نجفی فعال سياسی
کامران عالمی نژاد فعال سياسی
کاوه کرمانشاهی بلاگر و مدافع حقوق بشر
کاوه نوری فعال سياسی
کريم رستمی مير فرد فعال حقوق بشر و روزنامه نگار
کمال حميدی فعال سياسی
کمال دانشيان فعال سياسی
کمال محمودی فعال سياسی
کميته حمايت از شاهرخ زمانی
کوروش زعيمی فعال مدنی
گلناز خواجه گيری فعال اجتماعی
لاله طريقی فعال سياسی
ليلا اسدی زنان
ليلا توکلی فعال سياسی
ليلا جديدی فعال سياسی
ليلا سبحانی فعال سياسی
ليلا سومند حقوق بشر
ليلا سيف اللهی فعال حقوق بشر
مجيد تمجيدی فعال سياسی
مجيد سيفی فعال سياسی
محسن يوسفی فعال کارگری
محمد (دمی) شيروانی فعال سياسی
محمد اشرفی فعال کارگری
محمد اعظمی فعال سياسی
محمد الهی فعال سياسی
محمد اميرانی فعال سياسی
محمد بهروزی فعال اجتماعی و حقوق بشر
محمد پور عبدالله فعال سياسی
محمد جلالی نويسنده
محمد حبيب نيا فعال سياسی
محمد خيرخواه روزنامه نگار
محمد رضا ابراهيمی فعال سياسی
محمد صفاييان فعال سياسی
محمد غزنويان فعال اجتماعی
محمد کاشفی فعال حقوق بشری و وبلاگر
محمد کفايتی فعال سياسی
محمدرضا ابراهيمی فعال سياسی اصلاح طلب و حقوق بشر
محمدرضا حميدی فعال سياسی
محمدرضا حيدری فعال سياسی
مرتضی موسوی عکاس خبری
مرجان افتخاری فعال سياسی و زنان
مرجان عبدی فعال اقليت ها
مرسده هاشمی فعال حقوق بشر
مری گودرزی فعال سياسی
مريـــم افشـــاری فعــال سياســی
مريم رحمانی فعال زنان
مريم شفيع پور حقوق بشر
مريم شيخی نارانی آرشيتکت
مريم مقدم فعال سياسی
مزدک عبدی پور کنشگر ملی
مسعود ابوعلی فعال سياسی
مسعود چناسی فعال دانشجويی
مسعود سپنتا فعال سياسی
مسعود شب افروز فعال سياسی
مسعود محمدی فعال سياسی
مسيح شکرالله پور فعال زنان
مصطفی رحمانی فعال سياسی
مصی شيروانی فعال سياسی
منصور قدرخواه کارگردان – فعال حقوق بشر
منصوره بهکيش فعال اجتماعی
منصوره خسروشاهی فعال حقوق بشر
منوچهر بی غم فعال سياسی
مهدی سامع فعال سياسی
مهدی گرمرودی فعال حقوق بشر
مهدی لطفی فعال حقوق بشری
مهران پارسا فعال سياسی
مهران جنگلی مقدم نويسنده
مهرداد اميررحيمى فعال سياسی
مهرداد درويش پور فعال سياسی
مهری جعفری وکيل دادگستری
مهشيد راستی فمينيست / کنشگر حقوق بشر
مهناز پراکند فعال حقوق بشر
مهوش علاسوندی نهاد مادران عليه اعدام
مهيار هرسينی فعال سياسی
موسی توحيدی فعال سياسی
مونا درودی فعال سياسی
ميترا پورفرزانه آموزگار
ميثم رودکی فعالسياسی
ميراسماعيل چباری نژاد نوشسنده
ميلاد غفاری پور فعال حقوق بشری
ميلاد فخرايی فعال کارگری
مينا انتظاری زندانی سياسی سابق -فعال حقوق بشر
مينا خانلرزاده دانشجو
مينا زاده فعال سياسی
مينا عليزاده فعال سياسی
نادر امينيان فعال سياسی و حقوق بشر
نادر معاونيان مهندس نرم ابزار
نازی عظيما مترجم و نويسنده
ناصر بايزيدی فعال سياسی
ناصر خدابنده فعال سياسی
ناصر خدابنده لو فعال حقوق بشر
ناصر صنعتی فعال سياسی
ناهيد خيرابى روزنامه نگار
ناهيد فرجاد فعال سياسی
ناهيد ميرحاج فعال زنان
ندا آزادمنش فعال دانشجويی
نرگس غفاری راديو ايرآوا
نسرين حميدی فعال حقوق بشر
نقی محمودی وکيل و فعال حقوق بشر
نيما نصر فعال دانشجويى
نيره توحيدی فعال حقوق بشر
نيما پوريعقوب فعال کارگری
نينا دانشيان فعال سياسی
هاجر ليواری فعال حقوق بشری
هژير پلاسچی فعال سياسی
هلاکو وحدت فعال سياسی
هوشنگ دانيالی فعال سياسی
هيوا کوردستانی مولانيا سخنگوی سازمان دفاع از زندانيان سياسی و مدنی ايران و کوردستان
وحيده خرمرودی فعال حقوق بشر
ونداد اولادعظيمی وبلاگ نويس
ياور اعتماد فعال سياسی
يوسف مهدوی فعال سياسی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: