روزنامه کيهان: انقلابيون فرسوده مي‌خواهند رهبری را وادار به نوشيدن جام زهر کنند

آفتاب: روح الأمين سعيدى در روزنامه کيهان نوشت: هنوز يادمان نرفته است. در بحبوحه فتنه سال ۸۸ بود كه رهبر معظم انقلاب اصطلاح «انقلابى فرسوده پشيمان» را در وصف آن دسته از شخصيت هايى به كار برد كه در طول سالهاى سپرى شده از عمر انقلاب اسلامى رفته رفته دچار خمودگى و ركود گرديده و انگيزه هاى لازم را براى تداوم مبارزه با استكبار از دست دادهاند. انقلابيون فرسوده طى اين سالها همواره با اتخاذ رويكردى عملگرا، راهبرد مدارا و نرمخويى و برقرارى روابط حسنه با دشمنان انقلاب را دنبال ميكردند.
به باور انقلابيون فرسوده از آنجايى كه كشورهاى غربى بيشترين ميزان قدرت و ثروت جهانى را در اختيار دارند، مقاومت در برابر آنها ثمربخش نخواهد بود و لذا براى پيشرفت و كسب وجهه در محيط بين الملل و مصون ماندن از تهديدات ابرقدرت ها، چاره اى جز كرنش، عقب نشينى و كوتاه آمدن نيست. اين قبيل افراد بالأخص در دوران هشت ساله حاكميت جريان اصلاحات بر فضاى سياسى كشور، تلاش بسيارى را با هدف عادى سازى مناسبات ايران با غرب به ويژه آمريكا به كار بستند.
شايد تا چندى پيش چنين تصور ميشد كه انقلابيون فرسوده را تنها بايد در اردوگاه اصلاح طلبان سراغ گرفت اما حوادث سالها و خصوصاً ماه هاى اخير نشان داد كه عارضه فرسودگى و از دست دادن انگيزه هاى مبارزاتي، منحصر به هيچ گروه و جريان سياسى خاصى نيست و همه سياسيون نظام از هر طيف و جناحى همواره در معرض ابتلا به اين عارضه هستند. امروز انقلابيون فرسوده حاضر در حلقه هاى قدرت جمهورى اسلامى مصرانه به دنبال ترويج اين نظريه انحرافى مى باشند كه در شرايط كنوني، دو جريان معارض در كشور
روياروى هم صف آرايى كرده اند: يكى جريان معتدل، صلح طلب و تجددخواه كه طرفدار برقرارى ارتباط با غرب و حل مشكلات فى مابين براى رفع فشارها و تحريم هاست و مورد حمايت گروهى در دولت ، اصلاح طلبان، نخبگان، تكنوكرات ها و بسيارى از سياسيون سرشناس قرار دارد و ديگرى جريان متصلّب سازش ناپذير و استكبارستيز كه خواستار تداوم مقاومت در برابر غرب و تحمل فشار تحريم ها مى باشد و مورد حمايت رهبر معظم انقلاب است.
دستاويز انقلابيون فرسوده براى قبولاندن باورهاى خود به جامعه و به رهبر معظم انقلاب مسئله «تحريم ها» است. آنها با بزرگنمايى اثرات تحريم هاى مالى و اقتصادى آمريكا و اتحاديه ى اروپا مدام بر اين نكته اصرار مى ورزند كه فشار ابرقدرتها بر جمهورى اسلامى به ميزان غيرقابل تحملى افزايش يافته و ديگر نمى توان در برابر آن مقاومت نمود.
اين قبيل تحليل هاى سطحى دقيقاً مصداق بازى كردن در زمينى است كه توسط دشمنان انقلاب طراحى شده است زيرا به اذعان صريح دولتمردان غربي، كارويژه اصلى تحريمها اين است كه با به ستوه آوردن مردم ايران و دامن زدن به نارضايتى هاى اجتماعى نهايتاً رفتار محاسباتى رهبران جمهورى اسلامى را تغيير دهد.
به نظر ميرسد انقلابيون فرسوده در اين برهه حساس قصد دارند تا با مهندسى هدفمند اوضاع كشور و اعمال فشار همه جانبه به رهبر معظم انقلاب، به خيال خود ايشان را به نوشيدن جام زهر عقب نشيني، دست كشيدن از مواضع انقلابى و مذاكره با آمريكا وادار سازند. آنها مى خواهند با ارائه تحليل هاى غلط و مرتبط كردن تمامى مشكلات به تحريم هاى خارجي، فضاى جامعه را ملتهب و ناامن كرده و احساسات عمومى را تحريك نمايند تا رهبر معظم ناچار گردد براى حفظ منافع كشور و مصالح انقلاب به خواسته هاى آنان تن دهد.
«توطئه جام زهر» اولين بار در دوران مديريت اصلاح طلبان بر قوه مجريه و مقننه به اجرا گذاشته شد. در بهار ۱۳۸۲ و پس از تهاجم نظامى آمريكا به عراق، ۱۲۷ نفر از نمايندگان مرعوب و سازشكار مجلس ششم كه از عربده كشى هاى آمريكا در منطقه خاورميانه شديداً به وحشت افتاده بودند، با نوشتن نامه اى خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن ارائه تصويرى غيرواقعى و نااميدكننده از شرايط داخلى كشور و بزرگ نمايى تهديدات خارجي، ايشان را به پذيرش راهكار سازش و تسليم در برابر ابرقدرتها فراخواندند و البته اين توطئه با درايت و هوشمندى رهبر آگاه و پايدارى مردم خنثى گرديد .
در مقابل اين انقلابيون فرسوده و پشيمان كه بقاى خود و كشور را در گرو سازش با خصم مى پندارند، رهبر معظم انقلاب همواره مواضع خود را برمبناى منطقى روشن اتخاذ كرده اند و به موجب همين منطق، راهبرد ثابت و خدشه ناپذيرى را براى هدايت كلان نظام جمهورى اسلامى در مسير صعب العبور فراروى آن برگزيده اند. ايشان در همان دوران جلوس جريان اصلاحات بر كرسى قدرت اجرايى و تقنينى كشور با طرح مسئله «حد يق ف»، سازشكاران را متوجه عواقب مطالباتشان نموده و مقتدرانه راه را بر باج خواهى آنان از انقلاب اسلامى سد كردند:
من اين موضوع را بارها به بعضى از مسئولانى كه دچار وسوسه و واهمه هايى بودند، گفته ام كه حد يقف فشار آمريكا كجاست؟ آن را مشخص كنيد، كه اگر به آن جا رسيديم، ديگر بعد از آن هيچ فشارى عليه ما نخواهد بود. من عرض كنم حد يقف كجاست؟ آن جايى است كه شما ـ كه چنين حقى را نه شما داريد، نه من ـ از طرف ملت ايران اعلام كنيد كه ما اسلام، جمهورى اسلامى و حكومت مردمى را نمى خواهيم؛ هر كسى كه شما مصلحت مى دانيد، بيايد در اين مملكت حكومت كند! اين حد يق ف است؛ اول اسارت مملكت. مگر مى توانيم؟ من و شما مگر مى توانيم مملكت را به دست دشمن بدهيم؟ مگر ما چنين حقى داريم؟ اين ملت ما را براى اين سر كار نياورد.(۱)
رهبر معظم انقلاب در طول سالهاى اخير نيز همواره با اين شبهه انحرافى انقلابيون فرسوده كه راهبرد مقاومت جمهورى اسلامى موجب تحريك دشمن و تشديد فشارها بر كشور ميگردد به مقابله برخاسته اند. براى مثال ايشان در سال گذشته در جمع مسئولان نظام صراحتاً اظهار داشتند:
اينجور نيست كه حالا ما چون ايستادگى كرديم، چون استقامت به خرج داديم، بگوييم اينها را سر لج آورديم؛ نه. يك روزى در خطابه هاى مسئولين مان مناقب آمريكا ذكر مى شد، همان روزها رئيس جمهور وقت آمريكا با سبكسرى تمام، ايران را به عنوان محور شرارت معرفى كرد… هر وقت ما كوتاه آمديم، يك خرده اى سست برخورد كرديم، آنها پرروتر شدند. نخير؛ ايستادگى جمهورى اسلامى و تصريح به شعارها و مبانى انقلاب عزت ما را در دنيا بيشتر كرده است.(۲)
رهبر معظم انقلاب ترس از شعارهاى مكتبى و انقلابى را نشانه ريزش و خستگى انقلابيون فرسوده و شك آنان به مواضع گذشته خود مى دانند:
ريزشهايى وجود دارد؛ كسانى هستند كه از راه برمى گردند؛ كسانى هستند كه احساس خستگى مى كنند؛ كسانى هستند كه به گذشته خودشان شك مى كنند؛ كسانى هستند كه به لبخند دشمنان و فريب دغلكاران از راه در مى روند.(۳) امروز در محيطهاى روشنفكري، كسانى هستند با شكل هاى گوناگون، با قد و قواره هاى گوناگون، اينها ما را از شعارهاى مكتبى برحذر مى دارند؛ دوران اوج شعارهاى مكتبى را كه دهه ى ۶۰ است، زير سؤال مى برند؛ امروز هم از تكرار شعارهاى مكتبى و شعارهاى انقلابى و اسلامي، خودشان واهمه دارند و مى خواهند در دل ديگران واهمه بيندازند؛
مى گويند آقا، هزينه دارد، دردسر دارد، تحريم دارد، تهديد دارد.(۴) يكى ديگر از موضوعاتى كه اخيراً به كراّت از زبان انقلابيون فرسوده شنيده مى شود، خسته شدن و به ستوه آمدن مردم است. آنان به بهانه هاى گوناگون در اظهارات خود چنين وانمود مى كنند كه سالها زندگى در شرايط فشار و تحريم، مردم ايران را خسته و دلزده كرده و انگيزه هاى آنان را براى پيگيرى آرمانهاى انقلابى تحليل برده است. لذا مردم ديگر حاضر به تحمل بار تبعات سياست هاى انقلابى و ضد استكبارى جمهورى اسلامى نبوده و خواستار عقب نشينى رهبران نظام و حل و فصل مشكلات با غرب براى رفع تحريم هاى فلج كننده هستند. اما بررسى فضاى حاكم بر جامعه و مشاهده رفتارهاى مردم، خلاف اين ادعاها را نشان مى دهد. حماسه ماندگارى كه مردم استان خراسان شمالى در استقبال از رهبر معظم انقلاب آفريدند، دليل روشنى بود بر اين حقيقت كه على رغم تمامى فشارها، توطئه ها و طراحى هاى دشمنان براى ايجاد شكاف ميان دولت و ملت و تضعيف سرمايه اجتماعى انقلاب، ايرانيان غيرتمند خصوصاً جوانان نسل دوم و سوم همچنان سرزنده و پرنشاط و با حفظ روحيه انقلابى خود مهياى دفاع از آرمانها و ارزشها هستند.
رهبر معظم انقلاب با تأكيد فراوان بر نشاط، سرزندگي، انگيزه مندى و آماده بكارى مردم، خستگى را ويژگى انقلابيون فرسوده مى دانند كه قصد دارند آن را به مردم نيز تسرى بخشند. ايشان مى فرمايند:
متأسفانه بعضى از تريبون دارهاى داخل هم بر طبق ميل دشمن ـ نمى گوييم عمداً؛ غفلتاً ـ حرف مى زنند. بعضى ها خودشان خسته شده اند، مى گويند مردم خسته اند! مردم خسته نيستند. مردم در ميدان و در صحنه حاضرند؛ آماده كارند.(۵)
رهبر معظم انقلاب همچنين مى كوشند تا با روشنگرى براى مردم اين شبهه القايى انقلابيون فرسوده در خصوص ارتباط تحريم هاى غرب با فعاليتهاى هسته اى جمهورى اسلامى را پاسخ گويند. ايشان اظهار مى دارند:
امروز دشمنان ما ـ چه دولت آمريكا، چه بعضى از دولتهاى اروپائى ـ تحريم را مرتبط كرده اند به مسئله ى انرژى هسته اى. دروغ مى گويند. آن روزى كه اينها تحريم ها را برقرار كردند، انرژى هسته اى در كشور نبود؛ صحبتش هم نبود. آنچه كه اينها را از ملت ايران عصبانى مى كند و به اين جور تصميم ها وادار مى كند… اين روحيه ى عدم تسليم كه به بركت اسلام و قرآن در ملت ايران به وجود آمده، اين است كه آنها را عصبانى مى كند… وانمود مى كنند كه اگر ملت ايران از انرژى هسته اى صرفنظر كند، تحريم ها برداشته مى شود. دروغ مى گويند.(۶)
رهبر معظم انقلاب با مديريت هوشمندانه خود همواره به انقلابيون فرسوده نشان داده اند كه در جايگاه ولى فقيه بر سر حفظ مصالح نظام اسلامى حاضر به مسامحه با هيچ شخص يا گروهى نيستند. بنابر منطق روشن معظم له، در نظام اسلامى اصالت نه با اشخاص بلكه با اصول و ارزشهاى ايدئولوژيك است و بالطبع مشروعيت افراد همواره منوط به حركت بر وفق اصول و ارزشها خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب به عنوان دانش آموخته مكتب سرخ عاشورا سالها پيش تكليف خود را به وضوح با همه انقلابيون فرسوده اى كه بنا دارند ايشان را به نوشيدن جام زهر فرابخوانند روشن كرده‌اند: «اين جا اگر دشمن زياد فشار بياورد، حادثه كربلا اتفاق خواهد افتاد.»(۷)
پى نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است

Advertisements
نوشته شده در خبر. Leave a Comment »

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: