اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بمناسبت 16 آذر روز دانشجو

images2امسال جنبش دانشجویی ایران در شرایطی به 16 آذر روز دانشجو نزدیک می شود، که تداوم و تعمیق بحران اقتصادی سرمایه­داری ایران و تأثیر پیامدهای آن بر کار و زندگی و معیشت طبقه­ی کارگر و قشرهای زحمتکش جامعه هر روز ابعاد تازه تری به­خود می­گیرد. تشدید تحریم های اقتصادی بر متن تداوم این بحران و در حالی که صادرات نفتی شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران و منبع اصلی بودجه دولتی را تشکیل می دهد بر وخامت این اوضاع آشفته اقتصادی افزوده است.

بر متن طولانی شدن عمر بحران اقتصادی و فشار تحریم ها و محرومیت های زیادی که به خانواده های کارگری و اکثریت مردم ایران تحمیل شده است، اعتراضات و مبارزات کارگران برای دستیابی به مطالباتشان در چند ماهه اخیر رشد کرده است. رشد مبارزه­ی کارگران علیه تعرض همه جانبه ای که کار و زندگی آنها را تحت فشار قرار داده است، گسترش نارضایتی عمومی از ادامه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و چشم انداز طغیان های اجتماعی و بی افقی جناح های مختلف رژیم در غلبه بر این بحران ها زمینه­های عینی پیشروی جنبش سوسیالیستی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را فراهم آورده است.

تشدید تحریم های اقتصادی بعنوان یکی از اهرم های دخالت امپریالیستی در همانحال که با گسترش بیکاری و فقر و فلاکت کارگران و اقشار محروم جامعه همراه بوده است، امید به انتقال قدرت از بالا و با دخالت دولت آمریکا و دیگر قدرتهای غربی را در میان بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوایی قوت بخشیده و در همین راستا تحرک این جریانات برای همگرایی و ایجاد ائتلاف ها را وارد دوره ی تازه ای کرده است. رژیم جمهوری اسلامی برای مقابله با خطر گسترش اعتراضات کارگری و توده ای به تنها گزینه ممکن یعنی سرکوب سیستماتیک و تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه روی آورده است. نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون بورژوایی ایران هم با ترساندن مردم از انقلاب، با مانورهای سیاسی بی مایه و تمرین آلترناتیو سازی در کمین نشسته اند تا در شرایط گسترش اعتراضات توده ای با دخالت و پشتیبانی قدرت های امپریالیستی و از بالای سر مردم اوضاع را به کنترل در آورند.

بر بستر این اوضاع بحرانی، رژیم جمهوری اسلامی که ظرفیت های بالقوه و کارائی سیاسی جنبش دانشجویی بعنوان زنگ هشدار نیروهای بزرگ تر اجتماعی را می شناسد، فضای پادگانی و اختناق آوری را نیز بر محیط دانشگاه ها حاکم کرده است. فضای حاکم بر دانشگاه ها و صف بندی سیاسی حاکم بر جنبش دانشجویی جدا از اوضاع حاکم بر جامعه ایران نیست. دانشجویان بعنوان حساس ترین بخش روشنفکران جامعه به آگاهانه ترین وجهی صف بندی سیاسی جامعه را منعکس می سازند. اگر صف بندی دانشجویان با صف بندی های سیاسی جامعه منطبق نبود، جنبش دانشجویی نمی توانست در دل تحولات سیاسی به نقش تاریخی خود عمل نماید. این اتفاقی نبود که در جریان تحولات انقلابی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که امید به تغییر از پایین و توسط اراده انقلابی توده های محروم و رنجدیده را در دل میلیون ها انسان شیفته رفاه و آزادی زنده و شکوفا کرد، دانشجویان و جوانان نقش غیر قابل انکاری ایفا کردند. این اتفاقی نیست که دانشجویان در یونان، پرتغال، اسپانیا و … یک پای مبارزه علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت های سرمایه داری هستند.

اکنون بن بست و سردرگمی استراتژیک اصلاح طلبان حکومتی و بخش هایی از اپوزیسیون بورژوایی ایران که تا قبل از وقوع کودتای انتخاباتی خرداد 1388، به اصلاح رژیم از طریق «مکانیسم های انتخاباتی» امید بسته بودند، انعکاس خود را در یأس و سرخوردگی سازمانها و نهادهای دانشجویی وابسته به آنها نشان می دهد. این واقعیت و از سوی دیگر رشد اعتراضات و مبارزات کارگری و فراهم شدن زمینه های عینی برای پیشروی جنبش سوسیالیستی، گسترش فعالیت محافل و پیشروان چپ و سوسیالیست جنبش دانشجویی را به یک ضرورت سیاسی تبدیل کرده است. فعالین و پیشروان سوسیالیست جنبش دانشجویی که بر متن اوضاع سیاسی کنونی مبارزات خود را پیش می برند، برای پاسخگویی به این ضرورت سیاسی لازم است که زمینه های فعالیت خود را بشناسند.

_ در شرایط کنونی تلاش برای بسیج و به حرکت در آوردن توده دانشجویان حول خواست آزادی بیان و آزادی تشکل و تجمع و برای شکستن فضای پادگانی و امنیتی حاکم بر دانشگاه ها و مقابله با اجرای سیاست تفکیک جنسیتی و اسلامی کردن دانشگاه ها از اولویت های فعالین جنبش دانشجویی است.

_ حرکت چپ در متن جنبش فراگیر دانشجویی ریشه در بیش از 60 سال حضور معنوی، سیاسی و حتی تشکیلاتی کمونیست ها دارد. این حرکت امروز می تواند با اعتماد به نفس و با پیشینه پر از صداقت و شور انقلابی خود، خواست های خود را با نیازهای واقعی جامعه، کارگران و اکثریت مردم محروم و تحت ستم هماهنگ سازد. در حالیکه اصلاح طلبان حکومتی و سنت ملی – مذهبی که هنوز هم بخشهایی از جنبش دانشجویی را به خود مشغول کرده اند، شرمگین و بدهکار سازش های خود با دستگاه حاکم هستند، سنت چپ و کمونیستی با سرفرازی میتواند پرچمدار جنبش دانشجویی باشد و ضروری است که فعالین پیشرو و سوسیالیست با اعتماد به نفس شایسته خود، سنتهای پیشرو این جنبش را پی بگیرند و جنبش دانشجویی را از زیر نفوذ نهادها و تشکل های وابسته به این جریانات ارتجاعی بیرون بکشد.

_ جنبش دانشجویی به مثابه جنبش توده وسیعی از جوانان آگاه، پرشور و رزمنده، لازم است از پرچمداران همبستگی و اتحاد انسان های مبارز، متعهد، آزادیخواه و برابری طلبی باشد که به دام جدا سازی ها و تفرقه های ملی و مذهبی و جنسی نمی افتند و به جز سعادت بشر و رهایی انسان از هرگونه ستم و استثمار و جهل و خرافه، به چیزی دیگر نمی اندیشند.

_ تجارب و تحولات سال های اخیر زمینه های عملی اتحاد و همبستگی جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی را فراهم آورده است. در نتیجه پیشروی این جنبش ها در چندین سال گذشته ما شاهد وجود شبکه های نسبتا وسیعی از فعالین و رهبران هستیم که ارتباط گرفتن با آنها به یک امکان واقعی و عملی تبدیل شده است.

_ در حالی که اوضاع منطقه ای و جهانی و مجموعه بحران هایی که رژیم اسلامی با آن دست به گریبان است زمینه های عینی را برای اعتلای اعتراضات توده ای فراهم آورده است، فعالین و پیشروان کمونیست، چپ و رادیكال جنبش دانشجویی باید با درس گرفتن از تجارب تحولات انقلابی در کشورهای منطقه، ماهیت واقعی  سیاست نیروهای اپوزیسیون بورژوایی ایران را که به منظور عقیم گذاشتن مبارزات آزادیخواهانه مردم و برای جابجائی قدرت از بالا، به دخالت قدرت های امپریالیستی امید بسته اند، افشا نمایند.

_ بخش سوسیالیست و چپ جنبش دانشجویی نه با به خود مشغولی و پرداختن به خود بلکه با پرداختن به این جهت گیری ها و وظایف اساسی و تلاش برای رفع موانعی که سر راه این جنبش قرار دارد است، که می تواند جایگاه واقعی خود را در رهبری جنبش دانشجویی پیدا کند و به صفوف خود انسجام ببخشد. در راستای همین اهداف و پاسخ به این نیاز واقعی است که اتحاد عمل و همکاری میان فعالین طیف چپ و سوسیالیست رادیکال در دانشگاه ها، ضرورت و مبرمیت پیدا می کند.

به امید اینکه در 16 آذر شاهد برگزاری مراسم های با شکوه روز دانشجو در دانشگاه های سراسر کشور باشیم، این روز تاریخی را گرامی می داریم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

10 آذر 1391

30 نوامبر 2012

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: