خبر مقدماتی ازتدارکات کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری ایران

 ۱۸ حزب ، سازمان و نهاد چپ و کمونیست ایرانی طی فراخوان مشترکی ، با عنوان  «کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری» ، به همراه سازمان ها و احزاب چپ سویالیست که تا حال از این حرکت حمایت نموده اند ، کمپین اعتراضی وسیعی را در سطح چندین کشور به مدت یک هفته ازتاریخ  ۲۰ تا ۲۷ اکتبر سازماندهی کرده اند . این کمپین با هدف دفاع  از خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی لغو احکام احضار فعالین کارگری و نیز آزادی تمامی زندانیان سیاسی ایران تدارک دیده می شود.

خبر مقدماتی ازتدارکات کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری ایران

۱۸حزاب چپ سویالیست که تا حال از این حرکت حمایت نموده اند ، کمپین اعتراضی وسیعی را در سطح چندین کشور به مدت یک هفته ازتاریخ  ۲۰ تا ۲۷ اکتبر سازماندهی کرده اند . این کمپین با هدف دفاع  از خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی لغو احکام احضار فعالین کارگری و نیز آزادی تمامی زندانیان سیاسی ایران تدارک دیده می شود.

 کارزار یک هفته ای همچنین حمایت از مبارزات کارگران ایران برای دریافت حقوق های معوقه خود و همچنین برای افزایش دستمزدهایشان در شرایط فلاکت باراقتصادی امروز ایران و گرانی ها و تورم فرساینده ، دراشکال مختلف ومتنوع در سطح جهان خود را پوشش می دهد.  به همین منظور طی هفته کوششهای درسطح کشورها ی مختلف با آماده شدن  تراکت های خبر رسانی و ترجمه آنها به زبان های مختلف و با مراجعه به احزاب و سازمان ها و دفاتر اتحادیه ها ، عرصه های کارزار را به پیش برده اند. همچنین با تلاش ها و پیگیری های لازم قرار است که در روز ۲۷ اکتبر که روز فینال این کارزار یک هفته ایست تحرکات اعتراضی و خیابانی در سطح شهرها و کشور های زیر آمستردام (هلند)– استکهلم (سوئد) – اسلو (نروژ) – کلن – هامبورگ – فرانکفورت –  تورنتو (کانادا) کپنهاک (دانمارک ) – گوتنبرگ (سوئد)- پاریس – لندن – بروکسل – هلسینکی (فنلاند ) – مونترال (کانادا) – واشنگتن و … بر پا دارند .

کارزار یک هفته ای برای آزادی و لغو احکام احضار ها برای همه فعالین کارگری از جمله : برای آزادی رضا شهابی ،افشین اسانلو – از فعالان سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ؛ بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز، پدرام نصرالهی ، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، و دیگر فعالان  کارگری ، و فریبرزرئیس دانا، اقتصاددان، عضوهیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، رسول بداغي عضو كانون صنفي معلمان و عبدالرضا قنبري معلمي معترضي كه خطر اجراي حكم اعدام بر روي سرش قرار دارند در زندانند و ازادی همه زندانیان سیاسی فریاد اعتراض برمی دارند .

سازمان، احزاب و تشکل های امضا کننده  از همه حامیان جنبش کارگری و  مدافعین آزادی فوری کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی دعوت کرده اند که در این حرکت اعتراضی شرکت کنند .

 

امضا کنندگان:

به ترتیب حروف الفبا:

 

اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

اتحاد فداییان کمونیست

پیوند در خدمت کمو نیستهای ایران

جمعی از چپ های کلن –  آلمان

حزب رنجبران ایران

حزب کمونیست ایران

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) کمیته مرکزی

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)- هیئت اجرایی

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- تورنتو، کانادا (ناظر)

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران (ناظر)

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

کمیته یادمان کشتار سیاسی دهه ۶۰ در ایران – مونترال

نشست زنان چپ و کمونیست

نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

هسته اقلیت

جدااز اسامی نامبرده تاحال

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

–       حزب کمونیست کارگری – کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست و کميته دفاع از زندانيان سياسی و کتابخانه پوينده و جمعی از پناهجويان ايرانی از این کارزار یک هفته ای پشتیبانی نموده اند .

–       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراخوان

شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست

کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری!

به : اتحادیه ها – احزاب – سازمان ها ی سوسیالیست ومجامع کارگری درسوئد

برای آزادی رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز، پدرام نصرالهی ، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، و دیگر فعالان  کارگری ، و فریبرزرئیس دانا، اقتصاددان، عضوهیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، رسول بداغي عضو كانون صنفي معلمان و عبدالرضا قنبري معلمي معترضي كه خطر اجراي حكم اعدام بر روي سرش قرار دارند در زندانند. توجه داشته باشید که این فعالان کارگری دروضعیت بسیار وخیم جسمی وبدون امکان دریافت کوچکترین خدمات پزشکی و درمانی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بسر می برند.

ما امضاء کنندگان:

آزادی بی قید وشرط همه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی را خواستارمی باشیم

دفاع ازحق تشکل و پاسخگویی به امینت شغلی کارگران از خواست های مبرم ما است

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران جهان

زنده باد همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران!

زنده باد همبستگی کارگران ایران و سوئد

امضا کنندگان:

اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

اتحاد فداییان کمونیست

پیوند در خدمت کمو نیستهای ایران

جمعی از چپ های کلن –  آلمان

حزب رنجبران ایران

حزب کمونیست ایران

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) کمیته مرکزی

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)- هیئت اجرایی

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- تورنتو، کانادا (ناظر)

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران (ناظر)

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

کمیته یادمان کشتار سیاسی دهه ۶۰ در ایران – مونترال

نشست زنان چپ و کمونیست

نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

هسته اقلیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

–       اطلاعیه مشترک

–       آکسیون اعتراضی شنبه۲۷اکتبردرمیدان یرن توریت- گوتنبرگ (سوئد)

–       باهمه توان از کارزارهفته همبستگی باکارگران وخواسته های مطالباتی کارگران  پشتیبانی نماییم!

–       انسان های آزاده، فعالین مدافع حقوق کارگران، احزاب ، سازمان های مدافع مبارزه طبقاتی

–       –       درپاسخ به فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست ودرپیوند با تحرکات هفته همبستگی باکارگران (۲۰ تا۲۷ اکتبر) برای آزادی فعالین کارگری ودردفاع از مطالبات برحق کارگران ایران اقدامات مشترک خود را در طی هفته به اشکال مختلف متجلی نماییم.

–       –       در حال حاضر رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز، و دیگر فعالان جنبش کارگری بدون دریافت کوچکترین خدمات پزشکی ودرمانی و در وضعیت وخیم جسمی همچنان در زندان های ضد بشری جمهوری اسلامی به سر میبرند. همچنین رسول بداغي عضو كانون صنفي معلمان و عبدالرضا قنبري معلمين معترضي كه خطر اجراي حكم اعدام بر روي سرش قراردارند در زندانند. جدا از این رژیم اسلامی در هفته های اخیر ده ها تن از فعالین دفاع از حقوق کودک، حقوق زنان و فعالین جنبش دانشجویی را احضار و یا  روانه زندان کرده است.

–       –       دوراخیرمبارزات کارگران شکلی دیگر بخود میگیرد. تهیه طوماری بیش از ۲۰ هزارامضاء، رژیم سرمایه داری را تحت فشارقرارداده است وهمه وابستگان رژیم از قبیل «خانه کارگر»،»کمسیون کارگری مجلس» رژیم را، به صرافت راه حل انداخته است. کارگران مستقل غیردولتی در طومارهای اعتراضی شان، دولت و کارفرمایان را تهدید کرده اند که اگر این بار خواست هایشان بی جواب بماند، اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد.

–       –       ازسوی دیگر بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی حتی نفس کشیدن را هم برمردم نا ممکن کرده است، برای کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان ایران راهی جز مبارزه برای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ودگرگونی زندگیشان باقی نمانده است، ضرورت به عقب راندن ماشین سرکوب رژیم، از همه ما، افراد، جمعیت ها، نهادها، احزاب، سازمان ها ودیگر تشکلات کارگری، چپ، سوسیالیستی و کمونیستی می خواهد که متحدانه تر وارد عمل شویم.

–       –       ما درهمین راستا، همه احزاب، سازمان ها، نهادها و فعالین جنبش کارگری، کمونیستی، چپ و انقلابی ایران در گوتنبرگ را برای مدافعه از کارزار بین المللی درهفته همبستگی باکارگران (۲۰ تا۲۷ اکتبر)  در دفاع از مطالبات بی پاسخ ماندۀ کارگران، به نشانه همبستگی با جنبش کارگری ایران، برای آزادی فوری وبدون قید و شرط فعالین کارگری ودیگر زندانیان سیاسی فرا میخوانیم و دست خود را برای همکاری بسوی همه پیش می آوریم.

–       ازهم اکنون درتدارک هفته همبستگی با جنبش کارگری وآکسیون اعتراضی

–       شنبه ۲۷اکتبردرمیدان یرن توریت ساعت۲ تا ۴ بعد ازظهرفعالانه ومتحدانه شرکت کنیم.

–       کارگران در بند و کلیۀ زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!

–       زنده باد همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران!

–       سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

–       زنده باد آزادی و سوسیالیسم!

–       اتحاد فداییان کمونیست واحد گوتنبرگ

–       حزب کمونیست ایران واحد گوتنبرگ

–       سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)- هیئت اجرایی ، واحد گوتنبرگ

–       کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارزار جهانی برای آزادی فعالين کارگری

عليرغم اعتراضات گسترده در سطح بين المللی و در ايران برای آزادی فعالين کارگری در بند، رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی همچنان شمار زيادی ازفعالين و چهره های شناخته شده جنبش کارگری ايران را در اسارتگاه های قرون وسطايی خود حبس کرده است. اين انسان های شريف و آزاده فقط به خاطر دفاع از حقوق خود، دستگير و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند. اکنون رضا شهابی از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران در وضعيت بسيار وخيم جسمی بدون امکان دريافت خدمات پزشکی در زندان بسر می برد. شاهرخ زماني، محمد جراحی و بهنام ابراهيم زاده از اعضای کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های کارگري، مهدی فراحی شانديز، و ديگر فعالان جنبش کارگری همچنان در زندان های ضد بشری جمهوری اسلامی هستند. پدرام نصرالهي، فعال کارگری و عضو کميته هماهنگی که قبلا با قرار وثيقه سنگين آزاد شده بود را به سه سال حبس تعزيری محکوم کرد. ريحانه انصاري، عليرضا عسگري، فعالان کارگری و عضو کميته هماهنگی و جليل محمدی را به يک سال حبس تعليقی (با الزام به معرفی هر ماهه به مقامات امنيتی) محکوم شدند.همچنين عادله چراغی ،همسر عليرضا عسکری بعد از آزادی ايشان در محل کارگاه خياطی اش دستگيرودربازداشت شد. شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران که با قرار وثيقه آزاد شده بودند دوباره به دادگاه احضار شدند. رژيم جمهوری اسلامی علاوه بر فعالين جنبش کارگري، فعالين ديگر عرصه های مختلف اجتماعی را نيز تحت پيگرد قرار می دهد. فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان، عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران و از ياران کانون مدافعان حقوق کارگر همچنان در زندان بسرمی برد. رژيم اسلامی در هفته های اخير ده ها تن از فعالين دفاع از حقوق کودک، حقوق زنان و فعالين جنبش دانشجويی را احضار و يا روانه زندان کرده است.برای افشای ماهيت ضد مردمی وضد کارگری جمهوری اسلامی و برای جلب حمايت بين المللی ازجنبش کارگری ايران،و برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط کارگران زندانی ودفاع از افزايش دستمزد کارگران و همبستگی با مبارزات کارگران ايران .

کميته دفاع از زندانيان سياسی و کتابخانه پوينده و جمعی از پناهجويان ايرانی (Tilflugt i kirken) از اين کارزار جهانی پشتيبانی ميکند واز همه ايرانيان مقيم کپنهاک تقاضا ميکنيم در اکسيون اعتراضی شرکت کنند و با حضور خود در کناز کارگران زندانی و فعالين چنبش کارگری و خانواده های آنها را حمايت کنيم

زمان شنبه 27 ا کتبر از ساعت 15 تا 16

مکان : مقابل دفتر امنستی اينترناسيونال در کپنهاگ آدرس : Gammeltorv 8, 1457 K-benhavn

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی!

کليه زندانيان سياسی و عقيدتي،کارگران و فعالين کارگری و اجتماعی بی قيدو شرط و آزاد بايد گردند!

زنده باد همبستگی بين المللی با جنبش کارگری ايران!

زنده باد آزادی و برابری

کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران (دانمارک ) و کتابخانه پوينده و جمعی از پناهجويان ايرانی (Tilflugt i kirken)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در همبستگی با کارگران زندانی

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

فقر و فلاکت و بیکاری و گرسنگی بیداد میکند. هر روز صدها کارگر اخراج و همراه با سلب حق زندگی و معیشت از آنان خانواده های کارگری به قعر سیاهچال فقر و نابودی رانده میشوند. این در حالی است که اوباش اسلامی هر روز میلیاردها از ثروت اجتماعی که توسط توده کارکن تامین شده است به جیب میزنند و مسابقه دزدی و چپاول را به اوج رسانده اند. در کنار اینها هر اعتراض برحق کارگری برای نقد شدن دستمزدهای معوقه، در اعتراض به بیکارسازی، و برای حق زندگی به وحشیانه ترین شکل سرکوب و دسته دسته کارگران به جرم اعتراض برحق به سرمایه داران توسط حکومت جنایتکار اسلامی دستگیر و یا از کار اخراج میشوند.

فعالین کمیته های کارگری، فعالین اجتماعی، و رهبران عملی کارگران در محیط کار مرتبا تحت فشار و ارعاب و تهدید و زندان هستند. تعدادی از فعالین این کمیته ها و کارگران فعال در شهرهای مختلف ایران زندانی هستند. فشار به فعالین کارگری در شرایطی که امکان اعتراضات توده ای علیه فقر و گرسنگی و گرانی کل حکومت اسلامی را بوحشت انداخته است هر روز تشدید میشود.

در این اوضاع بیش از هر زمان ضروری است که در دفاع از جنبش کارگری ایران، در دفاع از اعتراض علیه فقر و گرانی، در دفاع از کارگران زندانی و فعالین سیاسی و اجتماعی، و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی متحدانه بمیدان آئیم. پاسخ جنایتکاران اسلامی و حکومت سرمایه داران را باید با اعتراض گسترده و سراسری داد. ضروری است در این اوضاع پرچم آزادی و برابری و رفاه، پرچم راه حل سوسیالیستی طبقه کارگر را قاطعانه و قدرتمند و بدون ابهام برافراشت.

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری از کمپین سراسری در دفاع از کارگران زندانی و فعالین سیاسی و اجتماعی و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی، که در روزهای 20 الی 27 اکتبر برگزار میشود حمایت میکند. حزب مردم آزادیخواه و نیروهای اردوی چپ جامعه را به اعتراضی فعال و متحد فرامیخواند!

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !

آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !

زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

19 اکتبر 2012

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعيه شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم در رابطه با کارزار حمايت از کارگران زندانی

پشتيبانی و شرکت در هفتە همبستگی و کارزار جهانی برای آزادی فعالين کارگری در ايران

سرمايه داری ايران دربحرانی عميق دست وپا ميزند ومثل هميشه بار اين بحران را بردوش کارگران نهاده است. گرانی سرسام آور وتورمی عنان گسيخته نان را از سفره کارگران ربوده است . آنها دسته دسته به زير خط فلاکت پرتاب ميشوند. شدت استثمار ووحشت بيکاری شکنجه گاه ميليونها انسان شده است. با اين همه سرمايه داران ذره ای از دايره وسيع امکاناتشان کاسته نشده ودر ماشين های آخرين سيستم و کاخهای افسانه ای انبوه گرسنگان را به ريشخند ميگيرند. دولت سرمايه داران با مهرورزی کلاه از سر مردم برميدارد. وباری تعالا جهنمش را مدل زندان اوين وفضای سياسی ايران ترسيم ميکند. اعدام ، شکنجه وزندان کمترين کمک دولت وطبقه حاکم به شهروندان گرسنه ومعترض است. حق تشکل مستقل واعتصاب وجود ندارد . با اين همه کارگران وآزاديخواهان درمقابل اين شرايط غير انسانی قد علم ميکنند وزندانها پر از مبارزانی است که اين شرايط را نمی پذيرند.

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم خودرا درکنار وهمدست اين کارگران وآزاديخواهان ميداند .

به فراخوان نيروهای چپ وکمونيست روزهای 20 تا 27 اکتبر هفته دفاع از کارگران زندانی اعلام شده است .شورا درپاسخ به اين فراخوان وبرای رساندن صدای اعتراض کارگران زندانی به گوش مردم جهان روز سه شنبه 23 اکتبر از ساعت 1 تا 3 پيکتی در مرکز شهر استکهلم برگزار ميکند . وروز 27 اکتبر از ساعت 1 تا 3 در مين توريت همراه با تشکل ها وانسانهای مدافع رهايی کارگران زندانی وزندانيان سياسی درتظاهرات ايستاده شرکت ميکند.

ما از همه مدافعين کارگران وآزاديخواهان برای شرکت در اين اکسيونها دعوت ميکنيم.

کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم

سرنگون باد جمهوری اسلامی

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم

http://www.shora.se shoraye1@gmail.com Mobil:0728379451

19اکتبر 2012

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: