نامه سرگشاده به آقای وزیر فتحی در باره درج یک مقاله به نام ایشان و تکذیب یک ادعای بی پایه !

آقای وزیر فتحی گرامی ، سلام !

در تاریخ 11 اکتبر 2012 مطلبی ( کپی تصویری شماره1 )، به نام شما ، در سایت خبری جنبش خرداد درج گردید ، که موجب واکنش شما شد. این واکنش را شما اول بار در تاریخ 21 اکتیر از طریق صفحه فیسبوک تان و به شکل یک  یادداشت سرگشاده ( کپی تصویری شماره 2) خطاب به انتشارات راه کارگر بروز داده و در شکایت از ما به موارد زیر پرداختید : اینکه اولا نوشته مزبور متعلق به شما نبوده ، دوم اینکه سایت خبری جنبش خرداد را زیر مجموعه سایت های راه کارگر ( هیئت اجرائی ) طبقه بندی کرده و سوم اینکه گفتید سایت ما اساسا  به چه مجوزی چنین مطلبی را درج کرده است ؟ شما در همانروز و گویا به فاصله چند ساعت ،  یادداشت دیگری ( کپی تصویری شماره 3 ) را در همان صفحه انتشار دادید که مخاطب تان هئیت اجرائی راه کارگر بود و در آن اما دیگر اسمی از » سایت خبری جنبش خرداد » در میان نبود .

دوست گرامی !

اولا و اساسا به این دلیل که گفته اید چنین نوشته ای متعلق بشما نبوده و نیست ، ابتدا به ساکن باید حرف شما را پذیرفت . به این اعتبار ما مطلب فوق الذکر را از سایت حذف کردیم . لازم به ذکر است که منبع اصلی درج این مقاله  اول بار درسایت راه کارگر ( هئیت اجرائی ) بود ، ولی ما ، هر چند که نامه ای رسمی از شما دریافت نکرده ایم ، به دلیل درج آن به نوبه خود از شما عذر می خواهیم . از آنجائی که شما ، با ارائه  بدعتی نوین ، معتقدید که اساسا هر مطلب متعلق به شما باید با اجازه رسمی خودتان باشد ،  با این حساب ما حداقل چندین بار مجبوریم که از شما عذر بخواهیم و اینکار را نیز می کنیم .  چرا که تا کنون بارها مطالبی از شما را درج کرده ایم . سوای از این ، ما ، همچنین و تا کنون از دیگراشخاص حقیقی و مجازی ، چه آنان که نزدیک به نظرگاههای مان هستند و چه مخالف نظرات ما ( در مورد اخبر با درج عنوان » نقد و نظر» ) مطالب گوناگونی درج کرده ایم . عجیب اینکه  تاکنون با هیچ اعتراضی ، از جمله شما ، مواجه نشده ایم . نیازی به توضیح نیست که فکر کرده و می کنیم  که بدلیل چرخش اطلاعات به مقیاس خارج از تصور در دنیای بی کران انترنت و فضای مجازی ، برای درج  مطالب  دیگران ، البته با حفظ امانتداری در نوشته  و ذکر نام نویسنده ، نیازی به صدور اجازه نیست و همین نکاتی که ذکر شد ، کافی و وافی است .

و اما ……

آقای فتحی عزیز !

در ادامه لازم می دانیم موضع خود را با صراحت ، در باره یک ادعای بی پایه و نیز تاکید مجدد بر برخی نکات دیگر ، اعلام کنیم !

1- این روزها چه مخالفین » تریبونال لندن » و چه موافقین آن ، از جمله شما ، بعنوان منتقد ، آقایان حسن حسام و ایرج مصداقی بعنوان موافقین تریبونال ، در دعواها و نقدهایشان علیه یکدیگر ، در یک نکته با هم متفق القولند و آن اینکه بدون دلیل موجه و بدور از پرنسیپ های معمول ، » سایت خبری جنبش خرداد » را » سایت دست ساز » و متعلق به هئیت اجرائی راه کارگر قلمداد کرده و گویا  کشف بزرگی کرده اند . از شما گرفته ، که براساس همین پیش فرض ، شکایت از ما را به نزد » انتشارات راه کارگر » می برید و احتمالا از آنان می خواهید  تا ما را ادب کرده و به خط نمایند ، تا آقای حسن حسام که اساسا در دعوایش با هئیت اجرائی راه کارگر ، سایت ما و » حاشیه نویس اش » را به صلابه می کشد  و نیز همین آقای ایرج مصداقی که راه براه ، با لینک دادن به » سایت خبری جنبش خرداد «، تو گوئی می خواهد مخاطبش را متقاعد کند که  ما نوچه های چنین هئیتی و به همین دلیل مخالف » تریبونال «می باشیم .

ما چنین ادعا ، اتهام  و برخوردهای نازل و بی پشتوانه  را شدیدا محکوم کرده و در کنار اینکه خواهان پایان دادن به بکارگیری چنین شیوه هائی هستیم ، یکبار دیگر با صراحت تمام اعلام می کنیم » سایت خبری جنبش خرداد » سایتی مستقل بوده و به هیچ گروه و دسته ای وابسته نیست و اجازه دخالت در امور خود را نیز به هیچکس و هیچ سازمانی نداده و نخواهد داد . ما بر این نظریم که این معنای روشن و صریح را در مطلبی تحت عنوان » در ضرورت تقویت چپ سوسیالیستی « قبلا اعلام داشته ایم . روشن است که اگر غیر از این بود ، خود شهامت اعلام وابستگی مان به راه کارگر را دارا بوده و واهمه ای از بیان آن در نزد شما و دیگران  نداشته و نداریم . ما با صدای بلند اعلام می کنیم : در عین حال که هیئت اجرائی  راه کارگر را در مجموع نزدیک تر بخود می بینیم ، منتقد سیاست های اشتباه و خرد و کلان آن نیز بوده و خواهیم بود . در همین جا لازم است تا انتقاد خود را نسبت به آنان ، با عطف توجه به اینکه این رفقا اتهامات وارده نسبت به سایت ما را دیده و خوانده اند ، ولی هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند ، ابراز داریم . آنان موظف بوده اند قبل از ما ، با اعلام موضعی کوتاه ولی بموقع ، پایانی بر چنین ادعاهای بی پایه و اساسی بنهند . ما چنین سکوت و تاخیری  را  ناشی از کمرنگ بودن حداقل پرنسیپ های رسانه ای از جانب آنان ارزیابی کرده و خواهان ابراز نظر از سوی آنان در این مورد مشخص می باشیم .

2- آقای فتحی ، کاش به همان اندازه که در باره درج مطلبی به نام تان ( آنگونه که خود گفته اید ) دغدغه نشان داده اید ، درباره چنین بدعت کاملا نو و تر وتازه در میان اپوزیسیون ، و اینکه چگونه کسی می تواند با جعل نام ،  مطلبی نوشته و در فضای وب پخش کند ، بحثی باز کرده و  قاطعانه به مقابله می پرداختید . از جمله راههای ممکن و حداقلی ، نگارش نامه ای سرگشاده و افشاگرانه و ارسال آن به تمامی سایتهای اپوزیسیون  می توانست باشد . در چنین نامه سرگشاده ای ، بویژه ، اسم بردن از کسانی که ظن شخصی شما را بر می انگیزاند وممکن است به چنین عمل سخیفی دست زده باشد ، حتما مهم است . ما به نوبه خود لازم می دانیم تا نگرانی  خود را در اینگونه موارد ابراز داشته  و هشدار خود را به تمامی شخصیت های حقیقی و مجازی ، که ممکن است قربانی چنین شیوه هائی گردند ، بیان کنیم .

3- در اینجا همچنین لازم است تا یک بار دیگر اعلام  کنیم که ما از منتقدین » تریبونال لندن » به شیوه خودمان بوده و هستیم و از روی دست کسی نیز کپی برداری نمی کنیم . باور ما اینست که آبشخور و سیاست های راهبردی و کلان » تریبونال لندن » در نهایت در خدمت » رژیم چنج » و» آلترناتیو سازی » آمریکا و غرب بوده و از این منظر نیروهای چپ شرکت کننده در آن دچار اشتباه غیر قابل اغماضی شده اند . آنان مجاز نیستند با سنگر گرفتن در پشت » تشکل های تک مضمونی » ، از زیر بار مسئولیت های خود در تداوم ، کمک ، دخالت موثر و شرکت فعال شان  در چنین پروژه هائی شانه خالی کنند . ما فکر می کنیم سیاست های کلان ایالات متحده آمریکا ، چه حزب دموکرات و چه جمهوریخواهان ، گسترش » ارزشها و سبک زندگی » آمریکائی ست . نمونه های حاکم شدن چنین سیاستهائی را در عراق ، افغانستان ، لیبی و ……. بعینه دیده ایم . نیازی به توضیح نیست که فراگیر شدن چنین ارزشهائی در کشورهای مختلف ، تنها و تنها از کانال جذب ، اعلام آمادگی و حمایت نیروهای بالفعل و بالقوه اپوزیسیون مخالف رژیم های غیر مطلوب ، ممکن می گردد . چنین نمونه هائی را هم عملا شاهد بوده ایم . وقتی که میت رامنی ، رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا ، در سخنرانی اش در انستیتوی ویرجینیا ، وی را متهم به کم کاری در جذب حداکثری » طرفداران ارزشهای آمریکائی » نموده و قول می دهد در صورت به قدرت رسیدنش از همه توانش در این راه بهره گیرد ، بی شک دارد قند را در دل  همان » اپوزیسیون »  آب می کند . بی هوده نیست که تعداد قابل ملاحظه ای از این به اصطلاح مخالفین  جمهوری اسلامی ، هرروزه و در همه جا  دارند برای روز مبادا و برای بهتر » مقبول افتادن » دست به  تلاش های » شگرفی » زده و می زنند .

ما اما معتقدیم ، خانواده بزرگ چپ ، از همه نحله های فکری اش ، قبل از همه و بیش از همه باید به این سوال پاسخ دهد : در چنین وانفسائی ، واقعا ، کجای چنین موازنه ای ایستاده است ؟  به همین دلیل ساده چپ موظف است  نسبت به همه حوادث این روزهای ایران و جهان با ظنی منطقی روبرو شده و پیشقراول در مخالفت با » دخالت های بشردوستانه » آمریکا وغرب علیه مردم ایران و سایر نقاط جهان باشد . ما نباید هیچگاه و ذره ای از اینکه نابودی جمهوری جهل و جنایت اسلامی تنها بدست اکثریت مردم کار و زحمت ایران امکانپذیر است ، پا پس نهیم . نقطه آغازین نقد ما به  » تریبونال لندن » ، علاوه بر حضور یک ، دو و سه  » نومحافظه کار» در نقش های کلیدی آن ، دقیقا در اینست که » چپ » درون آن به بهانه » فعالیت های تک مضمونی » تا کنون نخواسته و نمی خواهد ، با شفافیت تمام ، موضعی علیه » تحریم ها ی خانمانسوز کنونی » و نیز » تحریم و جنگ » همزمان اتخاذ کند .

ما از همه نیروهای راستین و هنوز چپ کمونیستی درون » تریبونال لندن » دعوت می کنیم ، با بازنگری مجدد بر روند کار چنین پروژه ای و همچنین با عطف توجه به عملکردهای تاکنونی همان » نومحافظه کاران » درون تریبونال ، همچون گذشته ، به امر یاری رسانی و تقویت اردوی کارگران و زحمتکشان همت کنند .

در پایان …….

آقای فتحی !

همانگونه که گفتیم مطلب مورد اشاره شما از سایت حذف گردیده است ، ولی حفظ کپی تصویری آن نوشته را ، که آنرا در لینک بالا مشاهده کرده اید ، بعنوان یک سند ارزنده ، در افشای هر چه بیشتر مرتکب این عمل در آینده ای دور و یا نزدیک ، برای خود محفوظ می دانیم .

با درودهای بی پایان

22.10.12

سایت خبری جنبش خرداد

Advertisements

2 پاسخ to “نامه سرگشاده به آقای وزیر فتحی در باره درج یک مقاله به نام ایشان و تکذیب یک ادعای بی پایه !”

  1. gold account Says:

    یک یا دو روز بعد، مطلب از ستون اصلی سایت هیئت اجرائی راه کارگر برداشته شده و در ستون « گزیده مقالات رسیده از دیگر رسانه ها» منتقل شده است. و همزمان کلیه این «اسناد» به سایت ها و وبلاگ ها و فیسبوک ها ارسال شده است.

  2. Rosa Says:

    آفرین
    شما رسانه خوبی هستید که شهامت انتقاد از خود داشته و هر روز هم بهتر میشوید. موفق باشید.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: