یونان :پیروزی « دموکراسی نوین » و مبارزات آتی ! پاول مرفی ترجمه آزاد:علی یوسفی

……حالا همه نگاهها بسوی یونان است . به همین دلیل باید همبستگی و حمایتی فعال را برای آنانی سازمان داد که نقدا و در یونان دارند مبارزه ای جانانه را علیه سیاست های نئولیبرالی ریاضت اقتصادی و سرمایه داری به پیش می برند . اضافه بر این باید بروی هر مرحله از گذر بحران در این کشور بحث های جدی در بگیرد ، چرا که آنچه در یونان می گذرد آینه تمام نمائی است از آنچه که به آینده ما بستگی دارد . فراتر از این ، نوع دیگری از همبستگی ، که به مردم یونان در مبارزه شان نیرو و توان می بخشد ، آنست که در کشورهای خودمان ، ایرلند و تمامی کشورهای اروپا جنبش های مشابه ای بوجود آوریم . چنین جنبش هائی می توانند تغییرات سوسیالیستی را دستور روز قرار دهد .

یونان : پیروزی « دموکراسی نوین » و مبارزات آتی !

پاول مرفی

ترجمه آزاد : علی یوسفی

پاول مرفی ، نماینده پارلمان اروپا و عضو » آلترناتیو سوسیالیستی » ایرلند با درج مقاله ای در وبلاگش به تاریخ 17 ژوئن ، از انتخابات پارلمانی یونان می گوید . او که به هنگام رای گیری در این کشور به سر می برد ، گزارشی از سفر خود و چگونگی برگزاری این انتخابات ارائه داده ، که خواندنی ست.
مرفی بهمراه اعضای » ایکسی نیما » ، حزب خواهر آلترناتیو سوسیالیسی یونان ، در کارزارهای تبلیغاتی شرکت مستقیم داشت. او می گوید قبل از ورود من به دفتر مرکزی ائتلاف بزرگ چپ ها ، جمعیت زیادی آنجا جمع بودند . وقتی که اولین نتایج آرا اعلام شد و سیرزا تنها نیم درصد از حزب دموکراسی نوین عقب تر بود ، همه احتمال می دادند که»سیرزا» پیروز انتخابات خواهد شد . در پایان اما این » دموکراسی نوین » بود که تنها با اختلافی دو و نیم درصدی توانست پیروز شود . حال و هوا و فضای دفتر دوگانه بود . از یک طرف خیلی ها متاثر و مایوس بودند که چرا سیرزا با وجود اینکه عنقریب می توانست قویترین حزب شود و بتواند دولت تشکیل دهد ، موفق نشده ، و از سوی دیگر اما با همه این توصیفات بخاطر همان نزدیک به 27 درصد آرای بدست آمده جشن بزرگی برپا شد . چرا که اولا این نتیجه ، 10%بیشتر از انتخابات ماه مه گذشته بود و دوما و بر همین مبنا 22 % بیشتر از انتخابات دور پیشتر . این همه نشان می داد که ائتلاف چپ ها چقدر سریع و با چه شرایط نابرابری نسبت به سایر احزاب چنین حمایت وسیعی را بخود جلب کرده است . وی می نویسد: آنگاه و درنهایت ، زمانی که نتایج آرا بطور قطعی اعلام شد ، آلکسی تسیپراس ، رهبرسیرزا ، تلفنی ، پیروزی آنتونیو ساماراس را به وی تبریک گفت و مسئولیتش برای تشکیل دولت جدید را یادآور نمود . او گفت که وی نقش هدایت اپوزیسیون را ایفاء خواهد نمود . حرکتی که بدون شک درست بود . او با چنین موضعی می توانست هرگونه فشار حزب » پاسوک » برای حضور سیرزا در دولت » ائتلاف ملی » آینده و خوشبینی در مورد حمایت سریزا از از این حزب را منتفی کند . طبیعی است که حتی فکرتشکیل یک دولت » ائتلاف ملی » فریبی بیش نیست. امکان ندارد که حکومتی بخواهد سیاست ریاضت های اقتصادی را به پیش ببرد و درعین از سیاست های سوسیالیستی سخن بگوید . اصلا چگونه می شود خواسته های بانکداران را پیش ببری و در عین حال مدعی نمایندگی مزد بگیران و کارگران باشی .
آلکسی تسیپراس پس از شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی کوتاه به میدانی که در نزدیکی دفتر مرکزی ائتلاف قرار داشت ، رفت . در آنجا هزاران نفر با روحیه ای خوب جمع شده بودند ، تا سخنان کوتاه او را بشنوند .
حزب پاسوک هر چند که قبلا اعلام کرده بود که بدون حضور سریزا در هیچ دولتی شرکت نخواهد کرد ، اما زیر فشار و برای خوش خدمتی به برنامه های سرمایه مالی و نظام سرمایه داری در یونان ، مجبور شد با در پیش گیری سیاست » معقولانه » به نفع همین سرمایه داران از چنین ائتلافی با سریزا چشم پوشی کند . اینها اما دلیل بر آن نمی شود که پاسوک تلاش نکند تا » چپ های دموکراتیک » ، شاخه راست انشعابی از سریزا ، را بدرون ائتلاف بزرگشان بکشاند . بنظر من اما این حزب به دامشان خواهد افتاد و آرمانهای سیاسی اش را کاملا خواهد فروخت .
پیروزی نه چندان درخشان » جبهه ترور» علیه مردم یونان ، اما یک شکست بزرگ برای آنها هم است ، چرا که نمی توانند مزه این پیروزی را بچشند . یک چنین موفقیتی عمر بسیار کوتاهی خواهد داشت . ثباتی که حزب » دموکراسی نوین » در کارزارهای انتخاباتی خود از آن سخن می گفت به هیچ عنوان نمی تواند عملی شود و احتمال فراوان می رود که اوضاع کشور یونان ، بر اثر سیاست های ریاضت اقتصادی جدیدتر، هر چه بیشتر بسوی قهقراء برود . بحران حوزه یورو هم به احتمال قوی عمیق تر خواهد شد و ممکن است با وجود بر سر کار بودن دولت » دموکراسی نوین » ، یونان از این حوزه به بیرون پرتاب شود . اگرچنین سیاست هائی بر کارگران و زحمتکشان تحمیل شود ، پاسخ آنها مقاومت و مبارزه هر چه بیشتر و آنهم در خیابان و کارخانه ها خواهد بود .
چپ و بویژه حزب سریزا در موقعیتی قوی قرار دارد و می تواند چنین مقاومتی را سازمان داده و رهبری کند . اینها همه در حالی است که چپ هم از موقعیتی بی سابقه در پارلمان برخوردار است وهم افکار عمومی را پشت سرش دارد . اگر آنها موقعیت را خوب تشخیص دهند و به نحو احسن از آن استفاده کنند ، می توانند در مدت کوتاهی دولت جدید را شکست داده و موقعیت سریزا در یک انتخابات پارلمانی تازه به احتمال قوی بیشتر تثبیت خواهد شد . انها حتی می توانند در همین سال 2012 دولت را به دست گیرند .
ادامه ایفای نقش اپوزیسیون به سریزا این امکان زمانی را می دهد تا در یک دیالوگ قوی و فراگیر کردن بحث های عمومی ، بگوید که برنامه هایش چیست و برای کدام خواسته ها می جنگد ؟ این دیالوگ و بحث های فراگیر این خاصیت را دارد تا در حالی که عده ای در حزب پاسوک تلاش می کنند تا این حزب را هر چه بیشتر بسمت راست ببرند ، ائتلاف چپ ها و بویژه ایکسی نیما ، اعلام کرده که تنها با اجرای یک برنامه سوسیالیستی می توان بر مشکلاتی غلبه کرد که دامن گیر مردم و اقتصاد کشور شده است.
با توجه به عمق بحران ، باید در این بحث ها از پراکندن این توهم که می توان در کنار تسلط سرمایه داری ، اقدامات اجتماعی مثبت انجام داد ، پرهیز شود . سریزا می تواند برنامه ای را تدوین کند که در آن بازپرداخت بدهی ها ملغی اعلام شود . باید بیواسطه بانکها و صنایع کلیدی در کنترل دموکراتیک کارگری قرار بگیرند و مدیریت شوند . اقتصاد کشور را می توان تنها با یک نقشه راه دموکراتیک بازسازی کرد . بی شک راه انداختن چنین بحث هائی تاثیرات بسزائی بروی حزب کمونیست یونان نیز خواهد گذاشت . همان حزبی که از 8،5% آرای انتخابات دوره های قبلی به 4،5% سقوط کرد . حالا می شود تصور کرد که از دست دادن نیرو ، بحث هائی را در درون این حزب برانگیزاند. فراموش نباید کرد که مواضع فرقه گرایانه رهبری حزب کمونیست در مقابل سریزا و عدم شرکت این حزب در ائتلاف بزرگ چپ ها ، در کنار انتقاداتش از برنامه های سیاسی سریزا ، بزرگترین اشتباه این حزب بود و آنها این امکان را از دست دادند و در مبارزه میلیونی علیه ریاضت اقتصادی و در جهت پیشروی بسوی سوسیالیت شرکت نداشتند . اینها مسائلی بودند که منجر به آن شد که بدنه این حزب شدیدا سرخورده شود .
از ویژه گی های بارز انتخابت اخیر در یونان نتیجه انتخاباتی فاشیستها بود . آنها توانستند 6،9% آرا را بخود اختصاص دهند . انها با اینکه چهره واقعی خود را با حمله به خارجی ها و حمله به نمایندگان حزب کمونیست و سریزا و در روز روشن و در مقابل دوربین ها انجام می داد ند، چنین نتیجه ای عجیب است . به همین دلیل آنها پس از این نیزتلاش خواهند کرد با اطمینان بیشتری به حملات خود ادامه دهند . این مسئله با توجه به برنامه گل و گشاد دولت حتی ممکن است به نیرو گرفتن بیشتر آنها منجر شود . آنها با داشتن صدها فعال بالفعل و بالقوه و همچنین با داشتن یک پایگاه نسبی در میان مردم ، یکی از خطرات بارز این دوره هستند . هر چند که باید اذعان کرد که اکثریت این پایگاه مردمی را نباید » فاشیست » نامید ، چرا که آنان همانهائی هستند که موج بحران آنان را چنان مستاصل کرده است که مهاجرین و خارجی ها را عامل بدبختی خود می دانند و حزب فاشیستها را تنها نیروئی می دانند که می تواند به مقابله با آنان برخیزد.
چپ یونان باید از همین حالا چنین خطری را جدی بگیرد . آنان باید همکاری خود را بیشتر کنند تا سدی در مقابل حملات فاشیستی ایجاد نمایند . چپ ها ( شامل سریزا ، حزب کمونیست و آنتارسیا ) باید ابتکار عمل را، با ایجاد کمیته های ضد فاشیستی در تمامی نقاط شهر، همراه و همگام با همه فعالین چپ ، اتحادیه های کارگری و مردم محلات، بدست گرفته و با راه اندازی کارزارهای مختلف ، اهداف ضددموکراتیک ، ضدکارگری آنها را افشا کنند . راه اندازی کمیته های دفاع از مهاجرین ، خارجیها و همجنس گراها هم لازم است. حزب کمونیست یونان می تواند این مهم را با توجه به پایگاه کارگری خود و بدون بکارگیری مواضع فرقه گرایانه ، به پیش ببرد .
به هر جهت ، هر چند که سریزا اینبار نتوانست نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهد ، نتیجه انتخاباتیش ، اما ، پژواکی بزرگ و مرحله جدیدی در میان چپ اروپا بوجود آورده است . همزمان با اینکه بحران اقتصادی عمیق تر می شود و بموازات آن مبارزه هم به اعماق نفوذ کرده ، امکانات بزرگی را برای چپ فراهم می کند .
حالا همه نگاهها بسوی یونان است . به همین دلیل باید همبستگی و حمایتی فعال را برای آنانی سازمان داد که نقدا و در یونان دارند مبارزه ای جانانه را علیه سیاست های نئولیبرالی ریاضت اقتصادی و سرمایه داری به پیش می برند . اضافه بر این باید بروی هر مرحله از گذر بحران در این کشور بحث های جدی در بگیرد ، چرا که آنچه در یونان می گذرد آینه تمام نمائی است از آنچه که به آینده ما بستگی دارد . فراتر از این ، نوع دیگری از همبستگی ، که به مردم یونان در مبارزه شان نیرو و توان می بخشد ، آنست که در کشورهای خودمان ، ایرلند و تمامی کشورهای اروپا جنبش های مشابه ای بوجود آوریم . چنین جنبش هائی می توانند تغییرات سوسیالیستی را دستور روز قرار دهد .

منبع : http://www.sozialismus.info/?sid=4864

یونان : پیروزی « دموکراسی نوین » و مبارزات آتی !

پاول مرفی

ترجمه آزاد : علی یوسفی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: